Logo Huizen Toegankelijk - Overal en iedereen

Gemeente Huizen besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid en gebruiksgemak voor iedereen. Op deze pagina leest u meer over het VN Verdrag, ons toegankelijkheidspanel en de app Ongehinderd, die laat zien of een locatie bereikbaar en toegankelijk is. 

Plan van Aanpak VN Verdrag

In het VN Verdrag staat dat elke gemeente een plan van aanpak moet gaan maken voor het uitvoeren van het VN Verdrag. Ook in Huizen maken we een plan van aanpak. Hierin staat wat de gemeente - samen met anderen - gaat doen om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen. 

In januari 2018 hebben we bijeenkomsten georganiseerd om samen met inwoners (met een beperking) en maatschappelijke organisaties te werken aan het plan van aanpak. Van deze avond is een verslag gemaakt. Download het verslag (pdf) om het te lezen. 

In juni 2018 werd het koplopersmanifest getekend. Bekijk de video

Het college van burgemeester en wethouders van Huizen heeft op 24 juli 2018 ingestemd met het plan van aanpak voor de uitvoering van het VN Verdrag en de inclusie-agenda voor 2018-2019.

Toegankelijkheidspanel

In 2017 is het Toegankelijkheidspanel opgericht. Dit is een groep inwoners van Huizen, die zelf een beperking hebben of voor hun belangen willen opkomen. Vincent Ohlrichs is voorzitter van het Toegankelijkheidspanel. Het panel komt ten minste vier keer per jaar bij elkaar. Het panel adviseert de gemeente en organisaties in Huizen over de verbetering van toegankelijkheid.

Wil je meer informatie over het panel of er een bijdrage aan leveren? Neem dan contact op met het panel via toegankelijkheidspanel@huizen.nl.

Gehandicaptenparkeerplaatsen in Huizen

In de gemeente Huizen zijn meer dan 100 openbare gehandicaptenparkeerplaatsen. U kunt daar parkeren met uw gehandicaptenparkeerkaart.

Opengestelde toiletten in Huizen

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners en bezoekers van Huizen weten waar ze opengestelde (invalide)toiletten kunnen vinden en wat de openingstijden zijn.

Ongehinderd

Ongehinderd heeft panden in Huizen beoordeeld. In de app van Ongehinderd of op de website kun je zien of een locatie bereikbaar en toegankelijk is. Je kunt aangeven wat je zelf vindt van een pand: wat vindt je goed en wat kan beter? Wat is handig voor anderen om te weten? Je kunt er ook nieuwe locaties aan toevoegen. Kun je bijvoorbeeld bij een bepaald restaurant in Huizen wel of niet goed terecht met een rolstoel? Laat het weten!

Obstakels of belemmeringen

Kunt u met uw rolstoel de stoep niet af? Ziet u buiten een situatie die ontoegankelijk is? Of misschien wilt u aan de gemeente doorgeven dat een bepaalde plek goed toegankelijk en bereikbaar is? Maak dan een melding openbare ruimte. We vinden het fijn als u uw ervaringen met ons deelt. Zo kunnen wij Huizen nog toegankelijker maken!

Toegankelijkheid website

Gemeente Huizen besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. Lees onze toegankelijkheidsverklaring.

Ervaringsdeskundigen

Een ervaringsdeskundige is iemand die door de eigen ervaring met (de zorg voor iemand met) een beperking in staat is om de kennis die niet door studie of onderwijs maar door deze ervaring is opgedaan te benuten en te delen met anderen. Lees de verhalen van onze ervaringsdeskundigen.

Doof, slechthorend of een spraakbeperking?

Met de Tolkcontact-app kunt u onder meer gebruik maken van KPN Teletolk. Via de bemiddelingsdienst van KPN Teletolk kunnen doven, slechthorenden en mensen met een spraakbeperking bellen met de gemeente Huizen. 

U kunt kiezen of u het gesprek wilt laten bemiddelen in tekst of beeld. De beeldbemiddeling wordt verzorgd door geregistreerde tolken gebarentaal. De Tolkcontact-app wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Contact

Vincent Ohlirchs is als ervaringsdeskundige in dienst van de gemeente. Met vragen over toegankelijkheid voor mensen met een beperking of het VN verdrag kun je hem bereiken via v.ohlrichs@huizen.nl of op woensdag telefonisch via (035) 528 14 68.