Een ervaringsdeskundige is iemand die door de eigen ervaring met (de zorg voor iemand met) een beperking in staat is om de kennis die niet door studie of onderwijs maar door deze ervaring is opgedaan te benutten en te delen met anderen.