Het contract voor de huur van de tijdelijke opvanglocatie Bovenmaatweg en Oostkade is door de gemeente Huizen en de verhuurder ‘de Alliantie’ verlengd tot 1 oktober 2023. Het huidige contract loopt af op 1 april 2023. Ook continueren Sherpa en Versa Welzijn de coördinatie, ondersteuning en zorg op deze locatie tot 1 oktober 2023.

Herhuisvesting voor ouderen met een groeiende zorgbehoefte

Sinds 14 maart 2022 krijgt een groep Oekraïense vluchtelingen op deze locatie onderdak, zorg en begeleiding. Het betreft een tijdelijke opvanglocatie. Toen de groep vorig jaar hier haar intrek nam, was al bekend dat deze op termijn door de Alliantie verbouwd zou gaan worden voor cliënten van Sherpa: ouderen met een groeiende zorgbehoefte die al langer wachten op herhuisvesting. De betrokken partijen zijn blij dat het contract is verlengd en dat zij de Oekraïense vluchtelingen op deze locatie tijdelijk opvang kunnen blijven bieden. 

Uitgangspunt is het blijven bieden van een passende plek

De gemeente Huizen en de betrokken maatschappelijke partners onderzoeken de mogelijkheden voor een alternatieve locatie. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft bovendien deze week de ambtelijke organisatie de opdracht gegeven om een ruimtelijke studie uit te voeren naar de mogelijkheid voor herhuisvesting van deze groep Oekraïense vluchtelingen in Huizen na 1 oktober 2023. Het uitgangspunt is om de bewoners een alternatieve plek te kunnen bieden die aansluit bij hun zorgbehoeften. Er wordt pas gestart met verbouwen van de locatie Bovenmaatweg en Oostkade als deze gevonden is. 

De bewoners zijn hierover op donderdag 16 februari geïnformeerd door de vestigingsmanager Versa Welzijn op hun locatie en een ambtenaar van de gemeente. Ook ontvingen zij een brief met informatie.