Bij vestiging vanuit het buitenland dienen alle betrokken personen zich persoonlijk aan de balie van Burgerzaken te melden.

  Eerste inschrijving

  Heeft u niet eerder in Nederland gewoond of bent u voor oktober 1994 geëmigreerd? U moet dan binnen vijf werkdagen na uw aankomst in Nederland een eerste inschrijving doen.

  De gemeente heeft het volgende van u nodig:

  • bij een vreemde nationaliteit van buiten de Europese Unie: een bewijs van rechtmatig verblijf. Dit vraagt u aan bij de IND.
  • een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort of een ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
  • een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van het pand.
  • een akte van geboorte, als u geboren bent in het buitenland.
  • als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komt: een verhuisbericht.
  • indien nodig de volgende gelegaliseerde akten:
   • een huwelijks- of een echtscheidingsakte
   • een akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden)
   • geboorteakten van de kinderen