Kapvergunning vernieuwing oost-west as

De uitvoering van de vernieuwing van de oost-west as in Huizen (van Huizermaatweg tot Stroomzijde) start naar verwachting vanaf 1 december 2022. Aannemer BAM gaat dit werk uitvoeren. Zoals het er nu uitziet, zal de bus (R 320) in de zomer van 2023 als HOV-bus gaan rijden. Daarmee zijn de werkzaamheden nog niet afgerond, dat zal rond de zomer van 2024 zijn. Onderdeel van de werkzaamheden is het verwijderen en herplanten van bomen. 

Wat gaan we doen?

We gaan 356 bomen kappen, waarvan we 104 bomen herplanten. En we planten 188 nieuwe bomen met een stamomtrek van 25-30 centimeter. In totaal een verlies van 64 bomen. In de kapaanvraag wordt de kap van 220 bomen en herplant (voor herplant is ook een kapvergunning nodig) van 43 bomen aangevraagd. Die aantallen wijken af, omdat alleen de bomen met een diameter groter dan 20 cm vergunningplichtig zijn. Om de kwaliteit van de bestaande bomen te behouden, herplanten we er zo veel als mogelijk. Bij voorkeur planten we de bomen meteen op de nieuwe plek. Als dat op dat moment nog niet kan, verzorgen we ze tijdelijk in een zogenaamde groeiplaats aan de Aristoteleslaan. Nu er een definitief ontwerp ligt voor de oost-westas zijn dit de definitieve aantallen.

Waar?

Dit doen we langs het gehele tracé van de vernieuwing van de oost-west as in Huizen, van de Huizermaatweg, het Merk, de Bovenmaatweg en Artistoteleslaan tot aan Stroomzijde. Op www.huizen.nl/oost-westas staat onderstaande kaart, waarop u kunt zien welke bomen we kappen, welke bomen we waar herplanten en waar nieuwe bomen worden geplant.

Maakt u gebruik van een mobiele telefoon of kunt u de kaart niet goed bekijken? Bekijk de kaart op een apart scherm.

Waarom gaan we dit doen? 

De vernieuwing van de oost-west as is niet alleen nodig voor de regionale bereikbaarheid en veiligheid, maar ook voor de verbetering van biodiversiteit, klimaatbestendigheid en leefbaarheid. Dit doen we door het realiseren van:

A. Meer bladmassa 

We verwijderen bomen waarvan er te veel van dezelfde soort zijn, die te dicht op elkaar staan of in de middenberm staan van de nieuwe rijbaan. Hierdoor krijgen de bomen meer licht en ruimte in de boven- en ondergrond om vrijer uit te groeien tot volwassen, grote bomen. De bladmassa neemt hierdoor toe, waardoor er meer CO2 wordt opgenomen en meer fijnstof wordt afgevangen.

B. Meer variatie in bomen

Door een aantal van dezelfde soorten bomen te verwijderen en nieuwe soorten aan te planten, wordt de variatie aan bomen vergroot. Zo ontstaan verschillen in grootte, vorm, kleur, leeftijd, blad, bloesem, geur en bloeitijd. Hierdoor ontstaat ook een grotere variatie in planten en dieren, oftewel biodiversiteit. Daarnaast zorgen deze aanpassingen voor het verminderen van de verspreiding van onder meer de processierups en andere plaagdieren.

C. Meer variatie in beplanting

Aanvullend brengen we beplanting aan ter verhoging van biodiversiteit en compensatie van het verlies van 64 bomen. Dit zijn 10.547 heesters en 9.149 stuks haagplanten. Op en rond de rotondes planten we 10.936 vaste planten aan en langs de rijbaan leggen we 23.842 m2 zodematten met diverse zaadmengsels van bloemen, kruiden en vaste planten. Afhankelijk van de groeiomstandigheden komen er verschillende bloemen en planten op. De matten voorkomen bovendien de opkomst van onkruid. De overige ruimte wordt met 3612m2 gras ingericht, dat beperkt gemaaid wordt.

D. Zicht langs de route

Door de grotere diversiteit aan bomen en planten verbetert niet alleen de biodiversiteit, maar verandert ook het uitzicht langs de route tijdens de seizoenen. Een diversiteit die na verloop van tijd zorgt voor een herkenbaar en mooi beeld langs de route.  

Wanneer 

Vanaf 1 december, als de uitvoering van de werkzaamheden start, zal ook de bomenkap - al dan niet in fases - plaatsvinden. Het exacte moment leest u te zijner tijd in de Omrooper en op de website. De aanvraag voor een kapvergunning is 6 oktober ingediend. Deze week (20 oktober) verwachten we het besluit daarop. Zo is er nog voldoende tijd om tot 1 december eventuele bedenkingen of bezwaren met elkaar te bespreken, voordat het project in uitvoering gaat. De vergunningsaanvraag en bijbehorende stukken zijn gepubliceerd op www.huizen.nl/bekendmakingen

Meer informatie

Op www.huizen.nl/oost-westas leest u meer over alle geplande verbeteringen. Als u meer wilt weten kunt u ook een e-mail sturen naar oost-westas@huizen.nl