U kunt uw kind erkennen voor de geboorte, tijdens de aangifte van geboorte of op een later moment. 

Gezag door erkenning

Tot 1 januari 2023 is er alleen automatisch gezamenlijk gezag als kinderen binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap worden geboren. Ouders die niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben moeten het gezamenlijk gezag zelf regelen bij de rechtbank.

Op 1 januari 2023 verandert dit. Ook ouders die niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben, krijgen gezamenlijk gezag door een erkenning na 1 januari 2023. Meer informatie.

Voor 1 januari

  • Getrouwd of geregistreerd partnerschap? Het gezamenlijk ouderlijk gezag is automatisch geregeld.
  • Niet getrouwd of geregistreerd partnerschap? Dan heeft alleen de moeder gezag. Wilt u samen gezag? Dan moet dat geregeld worden bij de rechtbank.

Na 1 januari

  • Getrouwd of geregistreerd partnerschap? Het gezamenlijk ouderlijk gezag is automatisch geregeld.
  • Niet getrouwd of geregistreerd partnerschap? Dan is het goed om te weten dat degene die het kind erkend, automatisch ouderlijk gezag heeft.

Let op: is een kind voor 1 januari 2023 erkend? Dan moeten de ouders het gezamenlijk gezag zelf regelen bij de rechtbank. Ook als het kind na 1 januari 2023 wordt geboren.

Kind erkennen vóór de geboorte

In welke situatie kan ik mijn kind erkennen?

U kunt uw kind erkennen als u niet de juridische vader van uw kind bent. Dat wil zeggen als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van uw kind. Ook een ongetrouwde of ongeregistreerde duomoeder kan het kind van haar partner erkennen. Getrouwde en geregistreerde duomoeders kunnen een kind erkennen als hun partner zwanger is geworden van een bekende donor.

Automatisch juridisch ouderschap verkrijgen

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt uw partner een kind? Dan hoeft u het kind niet te erkennen. U bent dan automatisch de juridische vader. Ook als u niet de biologische vader van het kind bent.

Erkenning is ook niet nodig als 2 vrouwen getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. De duomoeder wordt automatisch moeder van het kind. Voorwaarde is wel dat voor de zwangerschap gebruik gemaakt is van een onbekende donor volgens de wet.

Kind erkennen tijdens de zwangerschap

Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht. U kunt in elke gemeente van Nederland het kind erkennen. Als de (aanstaande) moeder niet meekomt, moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven. Is uw partner zwanger van een meerling? Dan geldt de erkenning voor alle kinderen waarvan uw partner op dat moment zwanger is.

Kind erkennen tijdens de aangifte van de geboorte

U kunt uw kind erkennen als u aangifte van de geboorte doet. U doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. Als de moeder niet meekomt, moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

Kind erkennen op een later moment

U kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Vanaf 12 jaar heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig.

Naamskeuze bij erkenning kind

Wilt u tijdens de erkenning de achternaam van uw kind kiezen? Dan moeten u en uw partner samen naar de burgerlijke stand.

Kosten

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van erkenning op en een afschrift. Dit is gratis. 

Maak een afspraak

Burgerzaken werkt alleen op afspraak. U belt hiervoor naar 14035.

Meer informatie

Meer informatie over de erkenning van een kind vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Kind erkennen ná de geboorte

U kunt uw kind erkennen als u niet de juridische vader van uw kind bent. Als uw partner zwanger is kunt u uw ongeboren kind erkennen. 

Welke voorwaarden gelden er als ik mijn kind wil erkennen?

Als u uw kind wilt erkennen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u 16 jaar of ouder zijn. Er zijn meer voorwaarden.

Voorwaarden om kind te erkennen

Bij erkenning van een kind gelden de volgende regels:

  • ​U bent 16 jaar of ouder.
  • U heeft toestemming nodig van de moeder.
  • Is het kind 12 jaar? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar heeft u alleen toestemming van het kind nodig.
  • U kunt een kind niet erkennen als u niet met de moeder mag trouwen. Bijvoorbeeld omdat u een bloedverwant van de moeder bent.
  • Er mogen niet al 2 ouders zijn. Is het kind bijvoorbeeld geadopteerd door de vrouwelijke partner van de moeder? Dan kan de biologische vader het kind niet meer erkennen.
  • Staat u onder curatele op grond van uw lichamelijke of geestelijke toestand? Dan heeft u eerst toestemming van de kantonrechter nodig.

Kind erkennen door buitenlandse man of vrouw

Wilt u een kind erkennen maar heeft u bijvoorbeeld een andere of dubbele nationaliteit? Dan is het belangrijk te onderzoeken welk recht op u van toepassing is. Meestal geldt ook dat toestemming voor erkenning van de moeder nodig is. Vraag informatie of advies bij afdeling Burgerzaken. U belt hiervoor naar 14035.

Kosten

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van erkenning op en een afschrift. Dit is gratis. 

Meer informatie

Meer informatie over de erkenning van een kind vindt u op de website van de Rijksoverheid.