Wilt u een kinderopvang starten in Huizen? Dan moet u een aantal dingen regelen. Uw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouderopvangvoorziening moet zich houden aan verschillende kwaliteitseisen. Ook bent u verplicht om uw kinderopvang voordat u start aan te melden bij de gemeente. 

Kinderopvang starten in Huizen

Voordat u zich aanmeldt bij de gemeente, moet u een aantal plannen hebben gemaakt. Deze plannen stuurt u samen met uw aanvraag naar de gemeente. Wilt u weten welke stappen nodig zijn voor het starten van een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang? Kijk dan op de website van het ondernemersplein(externe link)

Aanmelden bij de gemeente

Wilt u een kinderdagverblijf, gastouderbureau of gastouderopvangvoorziening in Huizen starten? Dan kunt u online een aanvraag sturen aan de gemeente. Kijk voor meer informatie over wat u daar voor nodig hebt op www.ondernemersplein.nl(externe link). De gemeente schrijft u vervolgens in, in het Landelijk Register Kinderopvang. 

Gastouders aanmelden bij de gemeente

Wilt u gastouder worden in Huizen? Dan schrijft u zich in bij een gastouderbureau. Het gastouderbureau meldt u daarna aan bij de gemeente. Meer informatie kunt u krijgen via de gastouderbureaus of op de website van de Rijksoverheid: hoe kan ik gastouder worden?(externe link)

Pas starten met opvang na controle

Voordat u mag starten met het opvangen van kinderen, moet de GGD een controle bij u hebben uitgevoerd. Daarna ontvangt u bericht of u mag starten. 

Controle door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

Na uw aanmelding doet de GGD een startonderzoek. Dit is nodig voor de inschrijving van uw kinderopvang in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Na de controle door de GGD ontvangt u het besluit met wel of geen toestemming om te starten. Lees meer over de controle op www.ondernemersplein.nl(externe link).

Algemene informatie en brochures

Controles kinderopvang

Bent u ondernemer in de kinderopvang? En heeft u een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang? Of bent u gastouder? Dan kunt u elk jaar een bezoek verwachten van een toezichthouder van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). 

Wat doet een toezichthouder?

De toezichthouder komt onverwacht bij uw organisatie of bij u thuis op bezoek en doet daar onderzoek. We beoordelen u of uw organisatie op de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang. Onze toezichthouder maakt elk jaar de inschatting of er veel of weinig toezicht nodig is op de locatie. We kunnen het aantal bezoeken hierop afstemmen. 

De controlebezoeken van gastouders voeren wij steekproefsgewijs uit. Dit betekent dat niet alle gastouders elk jaar bezocht worden. 

Kwaliteitseisen

Soorten controles

Het onderzoek van de toezichthouder kan bestaan uit een controle van documenten, observaties van de praktijk en gesprekken met medewerkers. De GGD voert de volgende soorten inspecties uit:

 • Onderzoek na aanvraag
 • Incidentele onderzoeken en onderzoek na wijziging
 • Reguliere (jaarlijkse) inspectie
 • Nader onderzoek

Rapport na controle

Na de jaarlijkse incidentele onderzoeken wordt een rapport opgesteld. Hierop kunt u een zienswijze (een reactie) geven. In deze reactie geeft u uw mening over de inhoud van het rapport. De zienswijze levert u binnen uiterlijk 2 weken in. Na 2 weken wordt het rapport vastgesteld. Het rapport kan dan niet meer veranderd of aangepast worden. Uw reactie kan als bijlage in het rapport worden toegevoegd.

Binnen 3 weken na het vaststellen van het inspectierapport wordt het rapport op de website gezet van het Landelijke Register Kinderopvang (LRK). 

Als zaken niet in orde zijn

Vindt de toezichthouder problemen of overtredingen bij uw opvang? Dan zal de gemeente gaan handhaven. U ontvangt dan een handhavingsbesluit. Daarna werkt u zo snel mogelijk aan een oplossing en herstel.

Bent u het niet eens met het handhavingsbesluit? Lees in het besluit dat u ontvangt de bezwaar- en beroepsmogelijkheden. 

Direct regelen

Geef meteen de veranderingen door zoals bijvoorbeeld het adres, sluiting, aantal kindplaatsen, verhuizing, houderwijziging of andere wijziging. Meer informatie vindt u onder de tekst 'Kinderopvang wijziging doorgeven'.

Kinderopvang wijziging doorgeven

Bent u eigenaar van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau? En verandert er iets? Dan moet u dit vooraf doorgeven aan de gemeente. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende veranderingen:

 • uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen
 • adreswijziging
 • wijziging van houder/eigenaar

Verhuizing doorgeven

Gaat u verhuizen? Dan moet u de oude locatie uitschrijven bij de gemeente en een nieuwe aanvraag inleveren voor uw nieuwe locatie. Volg onderstaande stappen:

 1. Download het wijzigingsformulier op Rijksoverheid.nl(externe link)
 2. Schrijf de oude locatie uit via het wijzigingsformulier(externe link)
 3. Stuur het wijzigingsformulier met bijlagen naar de gemeente via admin.mz@huizen.nl.

Bij een verhuizing van een gastouderbureau hoeft u de nieuwe locatie niet aan te melden. Voer dan alleen stap 1 en 2 uit. 

Let op: Op de formulieren van Rijksoverheid staan bijlagen genoemd. Stuur deze bijlagen en het formulier van Rijksoverheid met uw wijzigingen op naar de gemeente in stap 2.

Alle andere veranderingen

Voor andere veranderingen dan een verhuizing doet u het volgende:

 1. Download het wijzigingsformulier op Rijskoverheid.nl(externe link)
 2. Stuur het wijzigingsformulier met bijlagen toe naar de gemeente via admin.mz@huizen.nl.

Let op: Op de formulieren van Rijksoverheid staan bijlagen genoemd. Stuur deze bijlagen en het formulier van Rijksoverheid met uw wijzigingen op naar de gemeente in stap 2. 

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.
Telefoonnummer: 14 035
E-mail: admin.mz@huizen.nl