Compliment aan de gemeente

Bent u tevreden over de dienstverlening van de gemeente? Dat horen wij graag. Uw compliment geeft aan wat u in onze dienstverlening waardeert en waarom. Dat helpt ons om te kijken hoe ook andere dienstverlening op een nog prettigere manier kan verlopen. 

Hoe indienen?

U kunt uw compliment geven door onderstaand formulier in te vullen of een e-mail te sturen naar gemeente@huizen.nl. Geeft alstublieft - als u dat weet - ook aan voor welke afdeling en/of persoon uw compliment bestemd is. Wij leveren uw berichten dan af op de juiste plek. 

Online een compliment indienen

Klacht over de gemeente

Als u vindt dat de gemeente Huizen u niet netjes heeft behandeld, dan kunt u een klacht indienen. 

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen: 

 1. Via het online klachtenformulier
  DigiD linkOnline een klacht indienen
 2. Via het printbare klachtenformulier (PDF)
   
 3. Schriftelijk per brief of via e-mail
  Daar moet in elk geval het volgende in staan: 
  - Uw naam en contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres)
  - De datum waarop u de klacht indient.
  - De datum van het voorval waarover de klacht gaat.
  - Een omschrijving van de gebeurtenis waarover u klaagt.
  - De naam van de persoon en/of de afdeling waarover de klacht gaat.
  - Uw handtekening

De brief of -email stuurt u naar gemeente Huizen, t.a.v. de Klachtencommissie, postbus 5 1270 AA Huizen of gemeente@huizen.nl.

Klacht ingediend en nu?

We zoeken contact met u om e bepalen wat de beste aanpak voor uw klacht is. Uitgangspunt is dat u, de leidinggevende van de afdeling en de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, samen in gesprek gaan om tot een oplossing te komen. 

Klachtencommissie

Als een oplossing via een gesprek niet lukt, of als u niet tevreden bent, dan kan uw klacht voorgelegd worden aan de klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat uit de burgemeester (voorzitter), de gemeentesecretaris en de ambtelijk klachtencoördinator. 

Afhandeling

Wij proberen uw klacht zo snel mogelijk af te handelen. Uiterlijk binnen 10 weken krijgt u, tenzij anders met u is afgesproken, schriftelijk antwoord. Deze termijn kan eenmaal met 4 weken verlengd worden. 

De Nationale Ombudsman

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is behandeld of hoe de klachtenprocedure is verlopen? Dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator van de gemeente Huizen via telefoonnummer 14 035.