Bedrijven en personen moeten zich houden aan de milieuregels. De omgevingsdienst, gemeente, politie en andere instanties controleren dit.

Ziet u in uw omgeving vervuiling van het milieu of hebt u milieuoverlast? Dan meldt u dit bij de omgevingsdienst of de gemeente.

Contactinformatie Omgevingsdienst

Website: www.ofgv.nl 
Telefoon: 088 6333 000
E-mail: info@ofgv.nl