Bedrijven en personen moeten zich houden aan de milieuregels. De Omgevingsdienst, gemeente, politie en andere instanties controleren dit.

Gedumpte kranten of reclamefolders in het plantsoen, een fietswrak of uitpuilende afvalbakken zijn voorbeelden van milieuklachten over de openbare ruimte. U kunt hiervan een melding maken bij de gemeente.  

Signalen over milieuvervuiling door bedrijven, bijvoorbeeld geuroverlast of afval van een bedrijf dat in de omgeving terecht komt, kunt u melden bij de Omgevingsdienst OFGV. 

Contactinformatie Omgevingsdienst

Website: www.ofgv.nl (externe link)
Telefoon: 088 6333 000
E-mail: info@ofgv.nl