Bedrijven en personen moeten zich houden aan de milieuregels. De Omgevingsdienst, gemeente, politie en andere instanties controleren dit.

Gedumpte kranten of reclamefolders in het plantsoen, een fietswrak of uitpuilende afvalbakken zijn voorbeelden van milieuklachten over de openbare ruimte. U kunt hiervan een melding maken bij de gemeente.  

Signalen over milieuvervuiling door bedrijven, bijvoorbeeld geuroverlast of afval van een bedrijf dat in de omgeving terecht komt, kunt u melden bij de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek. Ook met vragen over bijvoorbeeld asbest of veilig zwemwater kunt u terecht bij de Omgevingsdienst. 

Contactinformatie Omgevingsdienst

Website: www.ofgv.nl 
Telefoon: 088 6333 000
E-mail: info@ofgv.nl