Inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar wel EU-burger zijn, mogen stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. 

Stemmen in land van herkomst (eigen land)

Wilt u stemmen voor de Europese verkiezingen in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft? Dan hoeft u zich niet te registeren bij uw Nederlandse gemeente, tenzij u zich eerder al in Nederland heeft geregistreerd voor de Europese verkiezingen.

Kijk op de website van het Europees Parlement of u zich moet registreren in uw land.

Stemmen in Nederland

Wilt u stemmen op de Nederlandse leden van het Europees Parlement? En hebt u de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie? Dan mag u kiezen om in Nederland te stemmen. U moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U woont op de dag van de kandidaatstelling (23 april 2024) officieel – volgens de BRP (basisregistratie personen) – in Nederland.
 • U bent niet uitgesloten van kiesrecht, in Nederland of in de lidstaat waarvan u onderdaan bent.

Hoe het werkt: stemmen in Nederland

 • U laat zich (eenmalig) registreren bij uw woongemeente met het Y-32 formulier.
 • Bij dit formulier voegt u een kopie van uw identiteitsbewijs. Lees verderop meer informatie hierover.
 • U levert het formulier in bij de gemeente Huizen of u verstuurt het per post. Lees verderop meer informatie hierover.
 • Uw verklaring moet uiterlijk op 23 april 2024 zijn ontvangen door de gemeente Huizen.
 • U ontvangt vervolgens een stempas, waarmee u in Nederland kunt stemmen voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement.

Kopie identiteitsbewijs

Bij het formulier moet u een kopie van uw identiteitsbewijs toevoegen. Dit kan het volgende zijn:

 • uw geldige paspoort uit Nederland of een ander EU-land,
 • of uw geldige rijbewijs uit Nederland of een ander EU-land,
 • of uw identiteitskaart uit Nederland,
 • of een document waarover een vreemdeling in gevolg van de Vreemdelingenwet 2000 moet beschikken voor de vaststelling van zijn identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie.

Formulier inleveren of per post sturen

Inleveren in het gemeentehuis

U kunt het formulier en de kopie van uw identiteitsbewijs inleveren bij de balie van Burgerzaken. Dit kan op afspraak. Maar het kan ook zonder afspraak, op werkdagen vóór 16.30 uur. Meldt u zich dan in het gemeentehuis bij de aanmeldzuil.

Sturen per post

U kunt het formulier en de kopie van uw identiteitsbewijs ook per post sturen naar
Gemeente Huizen
Burgerzaken – Verkiezingen
Postbus 5 
1270 AA Huizen