Als de gemeente een Woo-verzoek ontvangt, besluit zij welke documenten openbaar gemaakt kunnen worden. Dit heet een Woo-besluit. 

Op deze pagina staan de Woo-verzoeken waarop de gemeente vanaf 1 mei 2022 (datum in werking treden Woo) heeft besloten. De achterliggende stukken kunt u opvragen bij de Woo-contactfunctionaris via telefoonnummer 14 035 of via e-mail: gemeente@huizen.nl.

Bouwen, wonen, uw omgeving

OnderwerpDatum besluitBesluitKenmerk
Aanleg HOV24-01-2024ToegekendZ.319960
Richtlijn bochten09-01-2024ToegekendZ.318443
Lichtmastreclame23-11-2023ToegekendZ.311305
Drempels Aalberselaan en Crailoseweg21-11-2023ToegekendZ.307985
Bomen Hoornsehop20-11-2023ToegekendZ.306105
Vlaggenmasten Zomerkade12-10-2023ToegekendZ.302607
Plaatsing 30 tijdelijke woonunits op Ellertsveld10-10-2023Gedeeltelijk toegekendZ.298571
Parkeren bij Nieuwe kerk28-08-2023ToegekendZ.296670
Keuze voorrangspleinen oost-west as06-01-2023ToegekendZ.258517
Correspondentie kapvergunning en beleid herplanting Alaskastroom/Groenlandstroom25-10-2022ToegekendZ.249104
Parkeren zomerkade en achterliggende straten18-10-2022ToegekendZ.243610
Marktverslagen 2022 en foto’s vervuild plein14-10-2022ToegekendZ.249594
Onderzoek leefomgeving op wijkniveau14-09-2022AfgewezenZ.240538
Verplaatsen paal Warandebergstraat 203-08-2022ToegekendZ.237938

Zorg, welzijn, werk, openbare orde en veiligheid

OnderwerpDatum besluitBesluitKenmerk
Specifieke uitkering (SPUK)22-04-2024Gedeeltelijk toegekendZ.332010
Informatie over Nationaal Actieplan Dakloosheid en Verdrag van Lissabon21-11-2023ToegekendZ.311557
Vijf leefgebieden toeslagenaffaire08-09-2023ToegekendZ.295277
Informatie over cameratoezicht in gemeente Huizen17-04-2023ToegekendZ.271307
Overzicht Wmo aanvragen 2020, 2021 en 202201-03-2023ToegekendZ.265076
Handhavingsconvenanten25-10-2022ToegekendZ.245879
Informatie over sekswerk in gemeente Huizen07-11-2022ToegekendZ.252480
NTA onderzoek Islamitische infrastructuur03-06-2022Gedeeltelijk toegekendZ.196715

Organisatie Huizen

OnderwerpDatum besluitBesluitKenmerk
Datalekken: werkwijze, procedure, verslagen22-03-2024ToegekendZ.329761
Contracten brandstofleveranciers29-01-2024ToegekendZ.321305
Ontvangen en toegekende kwijtscheldingsverzoeken gemeentelijke belastingen voor ondernemers van Huizen, Blaricum en Laren over de jaren 2021, 2022 en 202301-11-2023ToegekendZ.306229 en D.16039992k
Inhuur extern personeel gemeente Huizen 2020, 2021, 202207-02-2023ToegekendZ.262072
Integriteitsschendingen 2020, 2021, 202211-07-2023ToegekendZ.285542