Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Openbare informatie

Informatie opvragen 

Vaak is informatie openbaar of kunt u informatie bij ons opvragen. Een Woo-verzoek is dan niet nodig. Als u hulp nodig heeft bij het vinden van informatie kan onze Woo-contactfunctionaris u helpen. Bel daarvoor naar 14 035.

Overzicht Woo-verzoeken

Kijk op overzicht Woo-verzoeken.

Woo-verzoek indienen

Wilt u informatie opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen bij de gemeente. Wij brengen geen kosten in rekening voor de afhandeling van een Woo-verzoek.   

Wanneer kunt u een woo-verzoek indienen?

U kunt een Woo-verzoek indienen als: 

  • u duidelijk aangeeft waarover u informatie wilt ontvangen en over welke periode; 
  • de gemeente de informatie ook echt heeft; 
  • de informatie gaat over het beleid van de gemeente; 
  • de informatie is vastgelegd, bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een digitaal bestand. 

Wat staat er in uw woo-verzoek?

Beschrijf zo duidelijk mogelijk wat u wilt weten. Geef aan waarover u informatie wilt hebben en over welke periode het gaat. 

Hoe dient u het Woo-verzoek in?

U kunt het online formulier invullen:

Online formulier invullen

Of stuur een brief naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen:

Gemeente Huizen
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 5
1270 AA Huizen. 

Of stuur een e-mail naar: gemeente@huizen.nl.

Wanneer krijgt u bericht?

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn met 2 weken verlengen. Soms bevat een Woo-verzoek zo veel informatie dat ook de verlengde termijn onvoldoende is om alle documenten te verzamelen en beoordelen. In dat geval worden er verdere afspraken met u gemaakt over de afhandeling van het verzoek. 

Woo-verzoek afgewezen

Uw Woo-verzoek kan worden afgewezen, geheel of gedeeltelijk. Bijvoorbeeld omdat het gaat om vertrouwelijke persoonsgegevens of bedrijfsgegevens. Ook kijkt de overheid altijd of het belang van openbaarmaking opweegt tegen bepaalde andere belangen. Voorbeelden zijn de opsporing en vervolging van strafbare feiten. 

Doorzendplicht gemeente

Het kan gebeuren dat wij de informatie niet hebben. In sommige gevallen sturen we uw Woo-verzoek door. Dat doen we als we weten dat een andere organisatie deze informatie wel heeft, en de organisatie valt onder de Wet open overheid. Dit heet de doorzendplicht. We laten het u weten als we uw verzoek hebben doorgestuurd. 

Bezwaar maken

Beslist de gemeente niet op tijd of wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.