Het definitief ontwerp voor de oost-west as is klaar. Op 6 maart 2024 werd de volgende informatie gepresenteerd tijdens een inloopavond in scholengemeenschap Huizermaat.

Aanleiding project

In 2006 is de wens uitgesproken door de regio Gooi- en Vechtstreek om een hoogwaardige openbaar vervoer verbinding te realiseren in ’t Gooi. Vervolgens is in 2010 het project oost-west as in ’t Gooi ontstaan. Deze zal voorzien in een snelle en betrouwbare HOV-verbinding vanuit Hilversum naar Huizen en verder naar Amsterdam. Hierbij is besloten gebruik te maken van de bestaande infrastructuur met optimalisaties in kruispuntoplossingen om aan de HOV-eisen te voldoen.

Het project oost-west as (gemeente Huizen) maakt onderdeel uit van het plan om de hoogwaardige OV-verbinding te realiseren en heeft betrekking tot de Aristoteleslaan, Bovenmaatweg en de Huizermaatweg in Huizen. 

Door het vernieuwen van de oost-west as van Huizen - van Huizermaatweg tot Stroomzijde - wordt het OV sneller en maakt het voor fietsers en voetgangers veiliger. De bereikbaarheid van onder andere de sportclubs en het winkelcentrum Oostermeent wordt verbeterd en door het toepassen van veel nieuw groen en extra beplanting, afgestemd op de omgeving, komt hun functie en uitstraling beter tot z’n recht.

Planning

Op basis van de huidige planning vinden de bouwwerkzaamheden plaats vanaf zomer 2024 en duren onder voorbehoud tot en met augustus 2025. In de faseringen worden de verschillende fases uiteen gezet in de tijd.

Fase 1: zomer 2024 tot en met september 2024

  • Nieuw fietspad Aristoteleslaan
  • Aristoteleslaan - Rotonde
Fase 1

Fase 2: augustus 2024 tot en met februari 2025

  • Bovenmaatweg – Maasland
  • Parkeerterrein Betuining
  • Parkeerterrein Oostermeent
Fase 2
Fase 2: parkeerterreinen
Fase 2D: parkeerterrein winkelcentrum

Fase 3: zomer 2024 tot en met augustus 2025

  • Aanleg van bruggen Parkgebied
  • Vernieuwing persleiding
  • Asfaltwerk Huizermaatweg
Fase 3