Hinder voor bewoners Van Hogendorplaan en Dr. Jan Schoutenlaan tot een minimum beperkt.

De bewoners van de Van Hogendorplaan en Dr. Jan Schoutenlaan vierden woensdag met de aannemer Reimert Groep en medewerkers van de gemeente Huizen de vervanging van het riool in hun straat. Een bijzonder moment, want het project kenmerkt zich door een vernieuwende aanpak. Vanaf de start tot de oplevering was veel oog voor de bewoners en naast de rioolvervanging werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook andere werkzaamheden mee te nemen om de straat groener en klimaatbestendiger te maken.

Oog voor bewoners

Onderdeel van de afspraak met de aannemer is de aanwezigheid van een zogeheten omgevingsmanager. Voor dit project was dat Sietske, die namens de aannemer het aanspreekpunt voor omwonenden was. Het project werd gestart met een bijeenkomst voor de buurt. Als de straat opengaat dan levert dat hinder op. Het gezamenlijke doel was om de hinder tot een minimum te beperken.

Tijdens de eerste bijeenkomst werd bij bewoners opgehaald waar de aannemer rekening mee zou moeten houden. Samen werd de planning doorgenomen en werden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het plaatsen van loopplanken voor mindervalide bewoners. Maatwerk en oog voor bewoners dus.

Bouw-app

Voor de omwonenden was er ook een bouw-app beschikbaar. Zo konden ze via hun telefoon het verloop van het project volgen en wist iedereen wat wanneer zou gaan gebeuren. In ruim 3,5 maand kon de klus worden geklaard. En die ging verder dan alleen het vervangen van het riool, legt verantwoordelijk wethouder Karin van Werven uit.

“We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de straat meer te vergroenen en voor te bereiden op de verandering van het klimaat, zoals we dat in het college hebben afgesproken. De bomen hebben nu meer ruimte, omdat we de boomplantgaten groter hebben gemaakt. Zo krijgen ze meer zuurstof en water. Het asfalt is vervangen door klinkers. Het water wordt nu door het wegdek opgenomen en door het aanleggen van een infiltratiebuis onder het oppervlak, wordt het water gescheiden afgevoerd en komt het niet meer in het riool terecht. In de Jan Schoutenlaan is een overloop voor regen in het groenvak aangelegd. We zijn nu beter voorbereid op extreme regenbuien.”

Werkwijze doorgetrokken

Met de aannemer is het einddoel vastgelegd, maar de weg er naartoe niet. Binnen het project is daardoor meer ruimte om maatwerk te leveren aan bewoners. Dat maakt de aannemer flexibeler en geeft hem de gelegenheid om samen met bewoners op te trekken. Deze succesvolle werkwijze wordt nu doorgetrokken naar andere projecten, waarbij het samenspel tussen omwonenden, aannemer en gemeente verder wordt uitgebouwd.