Het doel van de rekenkamer is het versterken van de rol van de gemeenteraad. Om dit te bereiken onderzoekt de rekenkamer onafhankelijk of het lokaal bestuur de afgesproken doelen realiseert, of er daaraan niet meer geld wordt uitgegeven dan nodig en of volgens de regels wordt gehandeld.

De rekenkamer rapporteert haar bevindingen en aanbevelingen aan de raad. Daarbij kan het over allerlei onderwerpen gaan. De rekenkamer van de gemeente Huizen heeft bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de schuldhulpverlening, de uitvoering van de WMO en de effecten van bezuinigingen (zie voor meer informatie publicaties).

Ook geeft de rekenkamer waar nodig adviezen om het functioneren van de gemeente te verbeteren. Het gaat daarbij om het functioneren van het gemeentelijke bestuur en de organisatie en om de dienstverlening naar de burger. De rekenkamer hoopt zo bij te dragen aan het verbeteren van het lokaal bestuur in de gemeente Huizen. De rekenkamer is er voor de gemeenteraad en de inwoners. Daarom wil de rekenkamer de inwoners betrekken bij het onderzoek.