Het doel van de rekenkamercommissie is het versterken van de rol van de gemeenteraad. Om dit te bereiken onderzoekt de rekenkamercommissie onafhankelijk of het lokaal bestuur de afgesproken doelen realiseert, of er daaraan niet meer geld wordt uitgegeven dan nodig en of volgens de regels wordt gehandeld.

De rekenkamercommissie rapporteert haar bevindingen en aanbevelingen aan de raad. Daarbij kan het over allerlei onderwerpen gaan. De rekenkamercommissie van de gemeente Huizen heeft bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de schuldhulpverlening, de uitvoering van de WMO en de effecten van bezuinigingen (zie voor meer informatie publicaties).

Ook geeft de rekenkamercommissie waar nodig adviezen om het functioneren van de gemeente te verbeteren. Het gaat daarbij om het functioneren van het gemeentelijke bestuur en de organisatie en om de dienstverlening naar de burger. De rekenkamercommissie hoopt zo bij te dragen aan het verbeteren van het lokaal bestuur in de gemeente Huizen. De rekenkamercommissie is er voor de gemeenteraad en de inwoners. Daarom wil de rekenkamercommissie de inwoners betrekken bij het onderzoek.