• Ingeschreven bij gemeente Huizen: Alleen als u staat ingeschreven bij de gemeente Huizen in de BRP, kunt u bij ons een rijbewijs aanvragen.
   
 • Verklaring: Uw verklaring rijvaardigheid en uw medische verklaring worden direct via het CBR in de registers van de RDW geregistreerd. 
   
 • Medische keuring: Als u een rijbewijs heeft in de categorieën C of D, is een gezondheidsverklaring nodig voordat u het rijbewijs kunt verlengen. Lees meer informatie over de gezondheidsverklaring.
   
 • Categorie uitbreiding: Als u een extra rijbevoegdheid hebt behaald, bijvoorbeeld uw motorrijbewijs, dan moet uw bestaande rijbewijs worden vernieuwd.
   
 • Nieuw rijbewijs na een week: Rijbewijzen worden centraal in Nederland gemaakt. Het is daarom niet mogelijk om uw rijbewijs direct na aanvraag mee te nemen. Ongeveer een week na aanvraag is uw nieuwe rijbewijs klaar. U heeft drie maanden de tijd om uw rijbewijs af te halen.
   
 • Persoonlijk afhalen: Rijbewijzen moeten persoonlijk worden aangevraagd en afgehaald.
   
 • Eigendom staat: Rijbewijzen blijven eigendom van de staat.
   
 • Geldigheid: Een rijbewijs is tien jaar geldig (vanaf 65 jaar gelden er andere voorwaarden). Voor het einde van deze periode moet u een nieuwe aanvragen.
   
 • Beschadiging: Als uw rijbewijs is beschadigd, moet het worden vervangen door een nieuwe.
   
 • Inperking rijbevoegdheid: Om verschillende redenen kan uw rijbevoegdheid worden ingeperkt. Dit betekent dat de rijbevoegdheid voor een bepaalde categorie van voertuigen niet meer geldig is. Er moet dan een nieuw rijbewijs worden aangevraagd waar de betreffende inperking in is verwerkt.
   
 • Militair rijbewijs: Een Nederlands militair rijbewijs is alleen geldig binnen de militaire organisatie en is niet algemeen geldend. Bij de gemeente waar u ingeschreven staat, kunt u uw militair rijbewijs omwisselen voor een regulier rijbewijs dat wel algemeen geldend is. 
   
 • Buitenlands rijbewijs: Een buitenlands rijbewijs inwisselen voor een Nederlands rijbewijs is alleen mogelijk wanneer u in Nederland woonachtig bent en over een geldige verblijfstitel beschikt. Voor de specifieke eisen voor omwisseling en een lijst van landen waarin geldige rijbewijzen zijn afgegeven die hier omgewisseld kunnen worden kunt u terecht op de website van het RdW.