Het slopen van een bouwwerk of het verwijderen van asbest is in veel gevallen meldingsplichtig bij de gemeente. Het meldingsformulier vindt u bij het Omgevingsloket.

Melden

  • Wanneer u inschat dat de hoeveelheid sloopafval meer dan 10 m³ bedraagt.
  • Wanneer u asbest verwijdert. (Onder ‘niet melden’ ziet u wanneer u geen melding hoeft te doen)

Termijn

U kunt 4 weken na uw melding beginnen met asbest verwijderen. Als u een melding hebt gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden, kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop.

Als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet volledig is, mag u nog niet beginnen. U moet eerst een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

Niet melden

Wanneer u voor de uitoefening van een bedrijf de volgende asbesthoudende onderdelen geheel of gedeeltelijk verwijdert:

  • geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen
  • beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen
  • rem- en frictiematerialen
  • pakkingen uit verbrandingsmotoren
  • pakkingen uit procesinstallaties of verwarmingstoestellen met een nominaal vermogen van ten hoogste 2250 kW.

Voor het verwijderen van kleine losse asbesthoudende producten, bijvoorbeeld bij bloembakken, hoeft u geen melding te doen. 

Let op: U bent wel verplicht om te voldoen aan de regels van het GAD voor het aanbieden van asbest bij het scheidingsstation

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket.

Heeft u gevonden wat u zocht?