Bij commissievergaderingen kunt u inspreken. Dit mag gaan over onderwerpen die op de agenda staan, maar ook over een onderwerp waar u aandacht voor wilt vragen. In welke commissievergadering u het beste kunt inspreken hangt dus af van het onderwerp.

Op de agenda van alle commissievergaderingen is een agendapunt gereserveerd voor insprekers. Dit is vrij aan het begin van de vergadering. Spreekt u in over een onderwerp dat ook op de agenda staat, dan is het mogelijk dat de voorzitter van de commissievergadering voorstelt om het inspreken te verplaatsen zodat het aansluit bij dat agendapunt.

Wat is inspreken precies?

  • U krijgt 5 minuten de tijd om in te spreken;
  • Het is mogelijk om gebruik te maken van de beamer om bijvoorbeeld een korte presentatie, filmpje of foto te laten zien;
  • Na afloop van het inspreken kunnen de commissieleden vragen aan u stellen;
  • Tot slot neemt de commissie een besluit over wat te doen met uw inspraak. 

De 4 verschillende commissies waar kan worden ingesproken:

  1. commissie Sociaal Domein; 
  2. commissie Fysiek Domein;
  3. commissie Algemeen Bestuur en Middelen;
  4. gecombineerde commissievergaderingen. 

Wilt u inspreken?
Om in te spreken in een commissievergadering kunt u zich tot uiterlijk een dag van te voren aanmelden bij de griffie via een e-mail griffie@huizen.nl of telefonisch via (035) 528 1350.