Acuut gevaar

Bij acuut gevaar of spoed belt u het alarmnummer 112.

Bijvoorbeeld:

  • U kunt uzelf niet in veiligheid brengen
  • Instortingsgevaar
  • Boom dreigt over de openbare weg te vallen of op een woning/ bedrijfspand
  • Er is risico op kortsluiting of brand

Geen acuut gevaar

Is het niet acuut, niet levensbedreigend en speelt het in de openbare ruimte? 

Tijdens kantooruren: u geeft een melding door aan de gemeente. Lukt dat niet? Dan belt u de gemeente op het telefoonnummer 14 035.
Buiten kantooruren: u belt de politie op het nummer 0900- 88 44 of de brandweer op nummer 0900 - 09 04. 

Bijvoorbeeld

  • Omgevallen boom in de berm
  • De boom ligt niet op een doorgaande weg
  • Losliggende putdeksels
  • Verstopte riolering of afwatering

Schade aan uw woning of bedrijf

Is er geen acuut gevaar en is er schade aan uw woning of bedrijf? Onderneem dan zelf actie of bel een gespecialiseerd bedrijf. 

Bijvoorbeeld

  • Een omgevallen boom in uw tuin
  • Lekkage in uw eigen woning of bedrijfspand