Maatschappelijke subsidies

Organisaties en personen kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die belangrijk zijn voor de inwoners van de gemeente. In artikel 1.9 van de Subsidieverordening 2019(externe link) staat welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen. 

Extra coronasteun voor cultuursector

Organisaties en zelfstandigen in de Huizer cultuursector kunnen een aanvraag doen voor Subsidie ondersteuning lokale culturele infrastructuur Huizen II.