Maatschappelijke subsidies

Organisaties en personen kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die belangrijk zijn voor de inwoners van de gemeente. In artikel 1.9 van de Subsidieverordening 2019 staat welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen.