U een idee, de gemeente doet mee

Heeft ú een idee om uw straat, buurt of wijk een stukje mooier, socialer of veiliger te maken? Dan werken wij graag met u samen. Met een wijkbudget én persoonlijk advies. Dus: u een idee? De gemeente doet mee.

Betrek ons bij úw plan

Samenwerken van de gemeente met inwoners van Huizen is niet nieuw. Wij betrekken u graag bij onze plannen. Denk aan wijkbijeenkomsten of enquêtes. Maar het kan ook andersom. U kunt de gemeente betrekken bij úw plan.

Voorbeelden van ideeën

  • Extra speeltuin in de wijk
  • Buurtbibliotheek plaatsen
  • Wijkmoestuin samen aanleggen

Aanvragen van wijkbudget

Heeft u zo’n idee? Dan kunt u wijkbudget aanvragen. Dat is maximaal € 2.000 per jaar. Er zijn wel een aantal regels:

  • Uw idee verbetert de leefkwaliteit in uw buurt of wijk
  • Er is genoeg steun voor uw idee in de buurt of wijk
  • U heeft zelf een actieve rol bij de uitvoering
  • Het is niet in strijd met de wet of gemeentebeleid
  • Het is niet voor persoonlijk gebruik of het maken van winst

Vraag het wijkbudget aan

Idee voor heel Huizen?

Soms gaat een idee niet alleen over uw straat, buurt of wijk. Misschien gaat het over een groter gebied of over heel Huizen. Dat is mogelijk ingewikkeld om uit te voeren en de kosten zijn vaak hoger dan het wijkbudget. Onze participatiecoach Demétrio Erken gaat dan graag met u in gesprek over uw idee.

Heeft u ondersteuning nodig bij de organisatie? Neem dan contact op met de opbouwwerkers van Versa Welzijn in uw wijk. In Huizen helpen organisaties als de Vrijwilligerscentrale en Haven 5 u ook graag verder.

Contactgegevens participatiecoach

Bel onze participatiecoach Demétrio Erken tijdens zijn telefonisch spreekuur of stuur een e-mail.

Telefonisch spreekuur

Dinsdag en donderdag van 16.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer: 035 528 15 77.

E-mail

d.erken@huizen.nl

Contactgegevens opbouwwerkers en overige ondersteuning

Opbouwwerker Huizen Oost

Opbouwwerker Huizen West

Vrijwilligerscentrale Huizen

Haven 5

Handige gids met alle informatie

Wij hebben een handige gids voor inwoners die actief mee willen doen. De gids is verkrijgbaar bij de receptie in het gemeentehuis en u kunt het ook downloaden.

Download de participatiegids

Kunt u het document niet goed lezen? Neem dan contact op met de participatiecoach via d.erken@huizen.nl

Gevonden wat u zocht?