De inhoud is geladen.

Meedoen: gemeente en inwoners werken samen

Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Veel inwoners van Huizen werken al samen en dragen op die manier iets bij aan de samenleving.

Samenwerken bij plannen

Daarbij werken gemeente en inwoners regelmatig samen. Wij proberen u zo veel mogelijk te betrekken bij ons beleid en onze plannen. Andersom kan ook: dat u de gemeente betrekt bij úw plan of idee.

Samen bereik je meer

Samenwerken aan plannen en ideeën is belangrijk. Het zorgt er vaak voor dat meer mensen het eens zijn met het resultaat. Samenwerken betekent ook dat je over meer kennis en kunde beschikt.

Participatie = meedoen

De samenwerking tussen de gemeente en inwoners noemen we participatie. Anders gezegd: deelnemen of meedoen. Als wij inwoners betrekken bij plannen van de gemeente, noemen we dat burger- of inwonersparticipatie. 

De gemeente heeft een idee, u doet mee. Als u de gemeente betrekt bij uw plan, noemen we dat overheidsparticipatie. Inwoners hebben een idee, wij doen dan mee.

Gevonden wat u zocht?