Als u een uit- of inrit wilt maken bij uw huis of bedrijf, heeft u een omgevingsvergunning nodig.

De omgevingsvergunning vraagt u aan als u:

 • van de weg gebruik wilt maken voor uw inrit (bijvoorbeeld verlaging van het trottoir);
 • een inrit wilt maken naar de weg;
 • een bestaande inrit naar de weg wilt veranderen.

De omgevingsvergunning wordt geweigerd als:

 • het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht;
 • de aanleg niet echt nodig is en er een openbare parkeerplaats door verdwijnt;
 • het openbaar groen wordt beschadigd;
 • het om een tweede inrit gaat en de aanleg van deze inrit ervoor zorgt dat een openbare parkeerplaats of openbaar groen verdwijnt.

Online aanvragen 

U kunt de vergunning online aanvragen via het Omgevingsloket

Bij het indienen van de aanvraag moet u het volgende toevoegen (uploaden):

 • Een situatieschets van de gewenste inrit.
 • Een foto van de bestaande situatie.

Kosten

 • Voor het aanvragen van een vergunning betaalt u leges. U vindt de tarieven in de Legesverordening Huizen
 • De uitrit wordt aangelegd door de gemeente. De kosten voor de aanleg betaalt u zelf. Deze worden altijd vooraf met u besproken.

Besluit

Als de aanvraag volledig is, nemen we binnen 8 weken een besluit. Deze periode kunnen we verlengen met 6 weken.

Heeft u gevonden wat u zocht?