Als u een uit- of inrit wilt maken bij uw huis of bedrijf, heeft u toestemming van de gemeente nodig. Deze toestemming vraagt u aan als u:

 • van de weg gebruik wilt maken voor uw inrit (bijvoorbeeld verlaging van het trottoir);
 • een inrit wilt maken naar de weg;
 • een bestaande inrit naar de weg wilt veranderen.

Binnen de bebouwde kom

Als de weg binnen de bebouwde kom ligt, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. We weigeren de vergunning als:

 • het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht;
 • de aanleg niet echt nodig is en er een openbare parkeerplaats door verdwijnt;
 • het openbaar groen wordt beschadigd;
 • het om een tweede inrit gaat en de aanleg van deze inrit ervoor zorgt dat een openbare parkeerplaats of openbaar groen verdwijnt.

Online aanvragen 

U kunt de vergunning online aanvragen via omgevingsloket.nl(externe link). Bij het indienen van de aanvraag moet u het volgende toevoegen (uploaden):

 • Een situatieschets van de gewenste inrit
 • Een foto van de bestaande situatie

Buiten de bebouwde kom

Als de weg buiten de bebouwde kom ligt, heeft u een omgevingsvergunning nodig. We weigeren de vergunning als:

 • het weggebruikers stoort of in gevaar brengt;
 • het onderhouden en beheren van de weg, stoep of het openbaar groen stoort.

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online(externe link). Op deze website vindt u uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning en hulp bij het aanvragen.

Kosten

 • Binnen de bebouwde kom: Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van de toestemming voor het maken of wijzigen van een in- of uitrit.
 • Buiten de bebouwde kom: de kosten verschillen per situatie. U vindt de tarieven in de Legesverordening Huizen 2023(externe link). Neem vooraf contact op met het Omgevingsloket, zodat u precies weet wat de kosten in uw geval zullen zijn. 

Besluit

We nemen binnen 8 weken een besluit. Deze periode kunnen we verlengen met 8 weken.

Heeft u gevonden wat u zocht?