Een week geleden zijn door een serieuze dreiging twee woningen aan Roef Huizen gesloten. Mede door de arrestatie van een verdachte die vermoedelijk betrokken is bij die dreiging, is de beveiliging verminderd. Vannacht was een explosie in een woning op de Roef. Er zijn sterke aanwijzingen dat de explosie te maken heeft met een conflict in het drugsmilieu.

Wat betekent dit? 

De gebeurtenis van vannacht is onverwacht en heeft geleid tot veel zorgen in de buurt. De veiligheidsmaatregelen zijn met ingang van vandaag nog meer én onzichtbaar geïntensiveerd. Welke maatregelen dit zijn kunnen en willen we in het kader van het onderzoek, dat op volle kracht draait, niet vrijgeven. Wel dat die maatregelen de komende tijd van kracht zullen blijven. Bovendien is er sinds 19.00 uur intensief zichtbaar cameratoezicht. 

Twee woningen blijven voorlopig gesloten. Daarnaast heeft de bewoner van de woning waar de explosie plaatsvond uit veiligheidsoverwegingen een gebiedsverbod opgelegd gekregen. 

Hoe verder?

Uiteraard worden de ontwikkelingen scherp in de gaten gehouden. Mocht dat aanleiding zijn voor een update, dan wordt deze informatie op www.huizen.nl/roef geplaatst.