Op een aantal plekken in Huizen worden de komende weken de wandelpaden vernieuwd. De paden zijn aan onderhoud toe en worden door aannemer Jos Scholman vernieuwd. Op sommige plekken wordt het asfalt verwijderd en komt er halfverharding. Op de andere plekken wordt de bovenkant ruw gemaakt en komt een nieuwe laag halfverharding over de bestaande paden.

Waar

In de Huizermaat aan de overzijde van de Huizermaatweg en de Zuiderzee langs het water. Ook de wandelpaden in de Bovenmaat langs het water aan de overzijde van de Bijvangweg worden vernieuwd.

Wat u hiervan merkt

De wandelpaden worden afgesloten op de plekken waar gewerkt wordt. Ook kunt u wat geluidshinder ervaren wanneer er bij uw woning gewerkt wordt. Uiteraard doet de aannemer zijn best om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Direct aanwonenden krijgen thuis een brief. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat wij doen aan onderhoud van de openbare weg? Kijk dan op www.huizen.nl/onderhoud-openbare-weg.

Geo-kaart van de wijk Bovenmaat, waarbij de wandelpaden aan de overzijde van de Bijvangweg blauw zijn gearceerd.
Wandelpaden in de Bovenmaat langs het water aan de overzijde van de Bijvangweg.
Geo-kaart van de wijk Huizermaat, waarbij verschillende wandelpaden langs het water blauw zijn gearceerd, aan de overzijde van de Huizermaatweg en de Zuiderzee.
Wandelpaden in Huizermaat aan de overzijde van de Huizermaatweg en de Zuiderzee.