De gemeente zorgt voor de aanleg van en het onderhoud aan alle wegen.

Hieronder vallen: 

  • wegen,
  • pleinen,
  • voetpaden,
  • fietspaden,
  • rotondes,
  • speelplaatsen,
  • stoplichten, 
  • straatnaam- en verkeersborden,
  • verkeerstekens,
  • straatmeubilair (bijvoorbeeld bank, bloembak, afvalbak, fietsenrek, etc.).

Het onderhoud vindt plaats via een onderhoudsplan.

Melden

Ziet u een probleem in uw woonomgeving of in de openbare ruimte? Dan kunt u een Melding Openbare Ruimte maken.