Er zijn plannen om de oost-west as van Huizen - van Huizermaatweg tot Stroomzijde - te vernieuwen. Deze 'nieuwe' oost-westverbinding maakt het voor fietsers en voetgangers veiliger, duidelijker en efficiënter.

Het OV wordt er sneller, meer comfortabel en beter door. Winkelcentrum Oostermeent en de sportclubs in die buurt worden beter bereikbaar voor auto's, fietsers en voetgangers. Ook garandeert de nieuwe inrichting een goede toekomst voor de bomen. Het vele nieuwe groen en de extra beplanting worden op de omgeving afgestemd, zodat hun functie en uitstraling beter tot z'n recht komen. In het plan krijgt ook de woningbouwopgave een impuls. In dit integrale plan voor vernieuwing van de oost-west as zijn 265 wensen uit de eerdere participatietrajecten HOV beoordeeld. 

Het voorstel is voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 7 april (externe link)bespreekt de commissie fysiek domein het voorstel, waarna op 22 april(externe link) behandeling in de gemeenteraad plaatsvindt. Daarna worden de onderdelen verder uitgewerkt, met de bedoeling om eind 2021 te starten met de werkzaamheden.