Op dinsdag 25 oktober kwamen, zoals gepland, 180 vluchtelingen met bussen aan in de Werkhaven van Huizen. De vluchtelingen worden opgevangen door het Rode Kruis en zullen maximaal 6 maanden verblijven op het hotelschip in Huizen. Deze mensen kunnen door een tekort aan opvangplekken niet terecht in de bestaande asielzoekerscentra van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA), en zijn afkomstig uit noodopvanglocaties in Goes (de Zeelandhallen) en Assen (de TT Hall).

De groep werd bij aankomst ontvangen door Rode Kruis locatiemanager Sam Kiers en zijn team. Kiers: “We hebben de mensen verwelkomd en in tweetallen verdeeld over de beschikbare hutten. Nu maken we hen wegwijs aan boord en geven uitleg over het naleven van de huisregels op het hotelschip en aan land. Het belangrijkste is om iedereen nu de rust te geven om te kunnen landen in deze nieuwe omgeving.” 

De afgelopen weken is met een multidisciplinair team hard gewerkt om het schip voor te bereiden op de komst van de vluchtelingen en de organisatie op te tuigen. Kiers: “Vorige week was er een Kick-Off voor alle samenwerkende partijen aan boord van het schip. De integrale samenwerking onder leiding van het Rode Kruis loopt goed.” 

De Vrijwilligerscentrale is al een tijdje in gesprek met het Rode Kruis en inventariseert wat de behoefte aan spullen is aan boord. Inwoners die iets voor de vluchtelingen willen betekenen kunnen zich bij de Vrijwilligerscentrale aanmelden. Ook worden de komende weken in overleg met de Sportadviesgroep en lokale sportverenigingen sportactiviteiten gepland.

Wethouder Karin van Werven: “Ik ben blij dat wij, in goed overleg met de gemeenteraad, inwoners en ondernemers, voor de tweede keer vluchtelingen op een hotelschip kunnen ontvangen in onze haven. Ik spreek mijn waardering uit naar iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd en hoop van harte dat deze groep mensen op de vlucht, zich welkom zal voelen in Huizen.” De komende maanden vindt regelmatig afstemming plaats tussen de gemeente, de klankbordgroep en de samenwerkende organisaties over het verloop van de opvang en de eerste ervaringen.  

Meer informatie

De meest actuele informatie en de veelgestelde vragen over dit onderwerp kunt u vinden op www.huizen.nl/tijdelijkeopvangasielzoekers.