De Raad van de Europese Unie heeft de Richtlijn tijdelijke bescherming geactiveerd. Het kabinet heeft besloten dat er voor vreemdelingen die onder deze richtlijn Nederland binnenkomen, geen tewerkstellingsvergunning nodig is. Deze vrijstelling geldt vanaf 1 april 2022 (met terugwerkende kracht tot 4 maart).

Om deze kwetsbare groep vluchtelingen extra te beschermen, stelt het kabinet wel een aantal voorwaarden aan de toegang tot de arbeidsmarkt:

  • Mensen mogen alleen in loondienst werken;
  • De werknemer moet door de werkgever uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aangemeld worden bij het UWV;
  • De werkgever moet bij het UWV informatie doorgeven, zoals de werkuren en de werkplek.

Eenmalige tegemoetkoming aanloopkosten

Er is een ‘tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden en evacués Oekraine 2022’, die wordt uitgevoerd door de SVB. Op grond van deze regeling kunnen de gerepatrieerden en evacués die over onvoldoende middelen beschikken in aanmerking komen voor:

  • een eenmalige tegemoetkoming voor de aanloopkosten,
  • een wekelijkse toelage,
  • en een vergoeding voor gemaakte buitengewone kosten.

Gerepatrieerden en evacués komen zo nodig in aanmerking voor een ziektekostenverzekering en een WA-verzekering. 

Verplichte zorgverzekering als u werkt

Vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland gaan werken, zijn verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Doen ze dit niet, dan volgt een boete. Als ze een zorgverzekering hebben, betalen ze zorgpremie en eventueel eigen risico. Als ze aan de voorwaarden voldoen, kunnen zij zorgtoeslag aanvragen.

Medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne die niet werken wordt volledig vergoed. Kijk voor meer informatie op Verblijf in Nederland.