Elke vier jaar worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Dan kiezen de inwoners van de gemeente Huizen van 18 jaar en ouder wie er in de gemeenteraad komen. De gemeenteraad vertegenwoordigt zo dus de inwoners van de gemeente en is daarom het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen voor het beleid van de gemeente en controleert of het college van burgemeester en wethouders dit beleid goed uitvoert.