De burgemeester heeft op grond van het door politie en Openbaar Ministerie (OM) aangereikte dreigingsbeeld besloten om de sluiting van de woningen op de Roef te verlengen. De huidige sluiting van de woningen loopt vandaag om 18.00 uur af en wordt met 28 dagen verlengd. 

Dreigingsbeeld

Voor het besluit tot verlenging is het dreigingsbeeld belangrijk. Politie en OM hebben aangeven dat het dreigingsbeeld onveranderd is. 

Cameratoezicht

Op en rond de Roef zijn zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder cameratoezicht. Voor dit zichtbare cameratoezicht is conform artikel 2:77 APV jo. Artikel 151 c Gemeentewet het gebied Roef/Windvang door de burgemeester aangewezen. Over de verlenging van de aanwijzing van dit gebied is de commissie ABM gisteravond gehoord. De burgemeester neemt vandaag het besluit dat dit cameratoezicht verlengd wordt tot 31 december 2022. Als de situatie dat toelaat wordt dit cameratoezicht eerder afgeschaald.