Op 11 juli starten de werkzaamheden op en om Tennisvereniging Huizen, als onderdeel van de aanpassingen aan de oost-westas.

Aanpassingen tennisvereniging

De tennisvereniging krijgt een aansluiting voor auto’s op de Hoofdweg en een vernieuwd parkeerterrein. De huidige aansluiting op de Bovenmaatweg blijft alleen toegankelijk voor fietsers voetgangers. De bestaande berging en de oefenkooi worden vervangen.  De grondwal met de bomen wordt verwijderd. In plaats daarvan komt een geluidscherm van 3 meter hoog van kokos en transparante delen, begroeid met klimop.

Bomen rondom tennisvereniging

Om en in de nabijheid van de Tennisvereniging Huizen gaan bomen verdwijnen en komt er nieuwe beplanting terug. In dit gebied worden 51 bomen gekapt. Van deze 51 bomen hebben 48 bomen een conditie die varieert van onvoldoende tot zeer slecht toekomstbestendig. Ook zijn 9 bomen benoemd tot ‘risicoboom’; dit betekent dat deze bomen op korte termijn een veiligheidsgevaar kunnen opleveren voor de directe omgeving (Norminstituut bomen, Handboek bomen, 2018). Veel van deze bomen zijn te vinden op de bestaande grondwal langs de tennisvereniging. Het vrijkomende eikenhout wordt geschonken aan de Stichting Huizer Botters.

Planning

Op maandag 11 juli start de aannemer (K_Dekker uit Zaandam) met de werkzaamheden.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Slopen en verwijderen van de berging, hekwerken en afscheidingsmuren.
  • Verplaatsen en afvoeren van grond en zand.
  • Bouwen van een nieuwe berging en een oefenkooi.
  • De aanleg van riolering, drinkwater en stroomvoorziening voor verlichting en de nieuwe berging.
  • Het plaatsen van nieuwe hekwerken, poorten en verlichting.
  • De aanleg van nieuwe bestratingen.
  • De plek van de nieuwe ingang van de tennisvereniging aan de Hoofdweg, wordt tijdens de werkzaamheden de in- en uitgang voor het werkverkeer. Waarschuwingsborden worden geplaatst.

Naar verwachting is alles in december klaar.