Huishoudelijk afval

In de regio Gooi en Vechtstreek wordt huishoudelijk afval ingezameld door de GAD.

Afval scheiden

Als we ons afval goed gescheiden inzamelen, wordt de berg met restafval ook steeds kleiner. Ook dat is belangrijk, want restafval wordt verbrand en dat is vervuilend voor het milieu. Lees meer over afval verminderen en scheiden.

Bedrijfsafval

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van afval. U kunt daarvoor terecht bij verschillende commerciële afvalinzamelbedrijven in de regio. De GAD heeft als hoofdtaak het huishoudelijk afval van inwoners in te zamelen. 

Voor meer informatie of met eventuele vragen kunt u contact opnemen met de GAD.

Afvalbakken van de gemeente

In winkelcentra worden afvalbakken op maandag, woensdag en vrijdag geleegd. Afvalbakken in andere openbare ruimten worden een keer per week geleegd en waar nodig vaker. Voor meldingen en vragen kunt u terecht bij de meldingenlijn op telefoonnummer 0800 023 34 90. U kunt ook een Melding Openbare Ruimte maken.