Kleine hoeveelheden

U mag als particulier uw overtollige schone (tuin)grond afgraven en op uw eigen stuk grond verplaatsen. U mag deze schone (tuin)grond niet storten op openbaar terrein of ergens anders. Als particulier kunt u kleine hoeveelheden (tuin)grond die u te veel heeft inleveren bij het scheidingsstation van de Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek (GAD) aan de Ambachtsweg 13 in Huizen. 

Grotere hoeveelheden (hergebruik)

Als u een bedrijf heeft of als u een grotere hoeveelheid grond moet afvoeren, kunt u de grond mogelijk ergens anders in Huizen opnieuw laten gebruiken. Voor het opnieuw gebruiken van grond ergens anders in Huizen gelden regels waar u rekening mee moet houden. Deze regels vindt u in onze Nota bodembeheer. Deze nota staat op de pagina grondstromenbeleid

Meldpunt bodemkwaliteit

Bedrijven moeten het hergebruik van grond melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit. Ook moeten bedrijven een melding doen als zij graafwerkzaamheden uitvoeren op locaties waar de bodem mogelijk verontreinigd is. Bijvoorbeeld door schadelijke stoffen die in de grond zitten. Er is een apart meldingsformulier opgenomen in de Nota bodembeheer om een melding door te geven van locaties met mogelijk vervuilde grond.

Grondbanken 

Als het opnieuw gebruiken van grond binnen de gemeente niet mogelijk is, kunt u de (schone of licht verontreinigde) grond die u te veel heeft naar een erkende verwerker (grondbank) brengen. Bekijk meer Informatie over (erkende) grondbanken.  

Contact

Heeft u nog vragen over het afvoeren van grond? Neem dan contact op met het Omgevingsloket.