De gemeente Huizen publiceert sommige besluiten (bijvoorbeeld verkeersbesluiten) en aanvragen in de Staatscourant. Deze besluiten kunt u bekijken op de pagina 'Bekendmakingen'. De openbare bekendmakingen worden gepubliceerd in de Omrooper. Dit zijn bijvoorbeeld de meest recente bouwaanvragen, kapvergunningen en besluiten van het college van burgemeester en wethouders.