Bijen zijn enorm belangrijk voor de natuur en voor ons eigen voedsel. Insecten zoals de wilde bij bestuiven 80% van ons voedsel (groenten en fruit). Maar de bijen zijn in gevaar. De helft van alle wilde bijensoorten in Nederland dreigt uit te sterven. Dat komt onder andere door het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en doordat er steeds meer huizen en gebouwen komen. Maar de grootste bedreiging is een gebrek aan voedsel en fijne nestelplekken. Het is erg belangrijk om met elkaar goed voor de bijen te zorgen.

Wat kunt u zelf doen?

Bijen worden niet blij van betegelde tuinen. Ook niet van strakke tuinen en plantsoenen. Of van bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen. Bijen worden juist blij van bloemen, liefst het hele jaar door. En van rommelige plekjes. Kijk eens op de Website van Nederland Zoemt. Daar vindt u veel tips en informatie om de wilde bij te helpen.

Bloemen, bomen en struiken

U kunt bijvriendelijke bomen en struiken planten, zodat er het hele jaar door bloemen zijn. Of kies voor speciaal bloemenzaad voor bloemen waar bijen en vlinders op afkomen. 

Snoei laat

Laat uitgebloeide bloemen en stengels langer staan. Voor de bijen zijn dit prachtige plekken om te overwinteren. Snoei pas in het voorjaar.

Onkruid bestrijden zonder gif

Gebruik geen gif om onkruid tussen uw tegels of planten te bestrijden. Gebruik liever gezonde manieren, zoals met de hand uittrekken, wegkrabben, verbranden of heet water eroverheen gieten.

Bijenschans

Wilt u meer leren over bijen? Ga dan een keer kijken bij een bijenschans. Hier hebben de bijen hun nest. Bijvoorbeeld op kinderboerderij de Warande of bij de volkstuinen aan de Friesewal in Huizen. Imkersvereniging Gooi & Eemland beheert deze bijenschansen.

Wat doet de gemeente?

In Huizen zorgen we goed voor genoeg voedsel voor de wilde bijen. En voor voldoende plekken om een nest te maken. We proberen op allerlei manieren de leefomgeving van de bij te verbeteren. We doen al veel goed, want Nederland Zoemt heeft Huizen erkend als ‘Bijvriendelijke gemeente’. Daarom hangt bij het Stadspark het bord: Huizen Zoemt!

Groenbeheer

We planten bijvriendelijke bomen en struiken. Daardoor zijn er het hele jaar door bloemen voor de bijen. Lindebomen, wilgen en – hoe kan het ook anders – bijenbomen zijn bijvoorbeeld zeer geliefd bij de bij. Ook planten we lange stroken met (biologische) bloembollen. In het vroege voorjaar kleuren de bermen van Huizen paars en geel. Dit levert voldoende voedsel op voor de bijen. 

Waar het kan, maaien we het gras nog maar één of twee keer per jaar. Hierdoor krijgen gras en wilde bloemen de kans om te bloeien. Dat is goed voor de bijen en veel andere insecten. En sinds 2015 gebruiken we geen chemische bestrijdingsmiddelen (gif) meer. 

Tips en meer informatie

Wilt u meer weten over de wilde bij? Of de bijen helpen? Kijk dan verder op een van de volgende websites:

  • Bij Nederland Zoemt vindt u heel veel informatie over de wilde bij in Nederland.
  • Milieu Centraal is een overzichtelijke website met veel informatie over diverse onderwerpen die met ons milieu en het klimaat te maken hebben. Ook over bijen.
  • Natuur- en milieueducatie: De Kinderboerderij in Huizen is tegelijkertijd het centrum voor natuur- en milieueducatie (NME) voor Huizen. Daarbij ondersteunt het NME-steunpunt Gooi en Vechtstreek de kinderboerderij en de scholen bij de educatie over natuur en milieu.
  • Lees meer over het thema groen en uw tuin.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met gemeente. En vraag naar het team Wijkbeheer & Service.
Telefoon: 14 035
E-mail: gemeente@huizen.nl