Informatie bodemkwaliteit

Voor informatie over bodemkwaliteit en -verontreiniging hebben we voor u een aantal gegevens in kaart gebracht. In alle gevallen geldt dat alleen door opnieuw bodemonderzoek te doen we zeker weten of de bodem vervuild is en of er een ondergrondse tank in de grond zit. U kunt de gemeente dus niet aangespreken op fouten of onjuistheden in de onderstaande documenten. 

Algemene bodeminformatie per deelgebied

Voor de gemeente Huizen is een bodemkwaliteitskaartlink naar pdf bestand opgesteld, die elke 5 jaar wordt geactualiseerd. Op deze kaart is per deelgebied de algemene bodemkwaliteit te zien. Deze informatie kan niet worden gebruikt voor locaties waar de grond mogelijk vervuild is. 

Tankenbestand 

In het Tankenbestandlink naar pdf bestand wordt bijgehouden waar ondergrondse tanks zich bevinden. Ook wordt informatie over een gesaneerde bodem in dit overzicht verwerkt. Als over een stuk grond geen informatie bekend is, is het goed om te kijken of in dezelfde straat wel of geen tanks zijn aangetroffen. De kans is klein dat er ondergrondse tanks zijn voor woningen die gebouwd zijn na 1970.

Historisch bestand 

Als bij de gemeente bedrijfsmatige activiteiten uit het verleden bekend zijn, dan staan deze in het historisch bedrijvenbestandlink naar pdf bestand. Op deze locaties is de bodem mogelijk vervuild door de activiteiten die er hebben plaatsgevonden.  

Asbest

Tot 1 juli 1993 kan er asbest gebruikt zijn. Na 1 juli 1993 werd het gebruik van asbest bij wet verboden. Bij het gebruiken van asbesthoudend puin en of onzorgvuldig werken kan asbest in de bodem terecht zijn gekomen.

Uitgevoerde bodemonderzoeken

U kunt het overzicht met de uitgevoerde bodemonderzoekenlink naar pdf bestand bekijken om te zien of er informatie staat over het perceel waar u meer over wilt weten.