Getekende poppetjes in verschillende kleuren

Wat is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling helpt buren of buurtgenoten die een conflict met elkaar hebben. De buurtbemiddelaars luisteren naar het verhaal van beide partijen zonder daarbij een oordeel te geven. De buurtbemiddelaar helpt de partijen om samen een oplossing te bedenken die voor iedereen aanvaardbaar is.

Een buurtbemiddelaar doet zijn of haar werk vrijwillig. De bemiddelaars kunnen goed luisteren en zijn speciaal opgeleid om te begeleiden bij het oplossen van conflicten. Ze zijn neutraal en hebben een geheimhoudingsplicht.

Kleine conflicten, grote ergernissen

Bijna alle ergernissen lenen zich voor buurtbemiddeling. U kunt denken aan conflicten tussen buren of wijkbewoners over bijvoorbeeld:

  • geluidsoverlast
  • rommel, vuilnis of stank
  • erfafscheidingen, overhangende struiken en bomen
  • overlast van kinderen en huisdieren
  • pesterijen en vernielingen
  • parkeeroverlast

Wat kan ik zelf doen?

Op www.datismakkelijkpraten.nl vindt u 5 stappen die u kunt nemen om tot een constructieve oplossing te komen: blijf kalm, kies het juiste moment, leg uit wat het met u doet, zoek naar een oplossing waar u allebei tevreden mee bent en maak duidelijk afspraken. Als u er niet uitkomt met uw buren, kunt u altijd contact opnemen met buurtbemiddeling via Versa Welzijn.

Buurtbemiddeling via Versa Welzijn

Heeft u behoefte aan onpartijdige hulp bij ergernissen en burenruzies? Dan neemt u contact op met Versa Welzijn.

Komt u er samen niet uit of helpt buurtbemiddeling niet?

Kijk dan op de pagina Meldpunten veiligheid, kopje ‘Woonoverlast’.