Melden dat iets kapot, vies of onveilig is

Voor meldingen over uw woonomgeving en de openbare ruimte kunt u terecht bij het Meldpunt Openbare Ruimte (MOR).

Melden (vermoeden van) ondermijning

Ondermijnende criminaliteit is een maatschappelijk probleem. Praktijkvoorbeelden zijn er te over: de buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan, illegaal loodsen van afval in het water, of dumpingen van drugsafval in wijken. Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal.

Ziet, hoort of ruikt u onraad? Heeft u het gevoel dat er iets niet pluis is? Meld het:    

Melden van discriminatie

Bij het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek kunt u een melding doen van discriminatie. Het meldpunt registreert uw melding en neemt hem (in overleg met u) in behandeling. Zo kunnen er bijvoorbeeld gesprekken volgen, een bemiddeling gedaan worden of andere juridische stappen worden genomen. Meer informatie vindt u op www.meldpuntdiscriminatiegv.nl

Woonoverlast melden

Heeft u last van lawaai, stank, rommel, intimidatie of andere overlast van mensen in uw buurt? Ga eerst rustig samen in gesprek. Kijk voor tips bijvoorbeeld eens op www.datismakkelijkpraten.nl.

Komt u er zelf niet uit? Schakel dan de hulp in van anderen, bijvoorbeeld buurtbemiddeling, de wijkagent of - als u een woning huurt - de verhuurder. 

Meldpunt woonoverlast

Als dit niet heeft geholpen, kunt u contact opnemen met het meldpunt woonoverlast van de gemeente. Het meldpunt werkt samen met de politie, woningcorporaties, geestelijke gezondheidszorg en opbouwwerkers van Versa Welzijn. Het meldpunt is te bereiken via gemeente@huizen.nl. Na ontvangst van uw e-mail, wordt binnen een week contact met u opgenomen.

Beleidsregel ‘Wet aanpak woonoverlast’

De opbouwwerkers kunnen onder andere samen met u kijken of de overlast die u ervaart in aanmerking komt voor een melding bij de gemeente. In het uiterste geval kan een melding bij de gemeente leiden tot maatregelen. In de beleidsregel ‘Wet aanpak woonoverlast’ vindt u terug welke maatregelen de burgemeester kan nemen als er sprake is van ernstige en herhaaldelijke woonoverlast.

Aangifte doen

Wordt u in uw eigen woonomgeving bedreigd, bent u daar mishandeld of zijn uw eigendommen vernield? Bij de politie kunt u altijd aangifte doen als er sprake is van een strafbaar feit. Een aangifte is bovendien belangrijk om (juridische) vervolgstappen mogelijk te maken. Voor advies of informatie kunt u contact opnemen met de wijkagent. Bel voor een afspraak of andere niet spoedeisende zaken de politie op het nummer 0900 8844. In een noodsituatie belt u 112.

Bezorgdheid om uzelf of een ander

Maakt u zich zorgen om uzelf of een ander? Bijvoorbeeld omdat er sprake of vermoeden is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Of vindt u dat een buurtbewoner meer hulp nodig heeft?

Lees wat u kunt doen op Zorg melden.