Melden dat iets kapot, vies of onveilig is

Voor meldingen over uw woonomgeving en de openbare ruimte kunt u terecht bij het Meldpunt Openbare Ruimte (MOR).

Radicalisering

Heeft u vragen over extreem gedrag (radicalisering) of steeds groter wordende tegenstelling in de samenleving (polarisatie)? Bel dan de heer Bredenoord op (035) 52 81 428 of mail naar t.bredenoord@huizen.nl.

Melden (vermoeden van) ondermijning

Ondermijnende criminaliteit is een maatschappelijk probleem. Praktijkvoorbeelden zijn er te over: de buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan, illegaal loodsen van afval in het water, of dumpingen van drugsafval in wijken. Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal.

Ziet, hoort of ruikt u onraad? Heeft u het gevoel dat er iets niet pluis is? Meld het:    

Meldpunt woonoverlast

Last van lawaai, stank, rommel, intimidatie of andere overlast van mensen in uw buurt? Ga eerst rustig samen in gesprek. Als dat niet helpt, dan kunt u de hulp van anderen inschakelen.

Langdurige overlast

Is er sprake van langdurige overlast en heeft u alles al geprobeerd, maar zonder resultaat? Heeft u bijvoorbeeld al gesproken met buurtbemiddeling, de wijkagent of – als u een woning huurt – de verhuurder?

Dan kunt u tot slot de gemeente benaderen via het telefoonnummer (035) 528 13 06 of per e-mail naar gemeente@huizen.nl. De medewerkers kunnen samen met u kijken of de overlast die u ervaart in aanmerking komt voor een melding bij de gemeente. Als het een melding wordt, dan gaat de gemeente de situatie onderzoeken en beoordelen. Dat kan leiden tot maatregelen. In de beleidsregel 'Wet aanpak woonoverlast' vindt u terug welke maatregelen de burgemeester kan nemen als er sprake is van ernstige en herhaaldelijke woonoverlast.

Bereikbaarheid meldpunt

Het Meldpunt Woonoverlast kunt u bereiken van maandag tot vrijdag van 09:00 uur tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00 uur via het telefoonnummer (035) 528 13 06. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@huizen.nl. Wij nemen dan binnen 2 werkdagen contact met u op.

Meldpunt drankkoerier (regionaal)

Heeft u vermoedens van de illegale verkoop van drank aan jonge mensen? Gebruik het ‘meldpunt drankkoerier’.

Regionaal meldpunt

In de regio Gooi en Vechtstreek zijn diverse drankkoeriers actief, die aan jonge mensen illegaal drank verkopen. Deze drankkoeriers werken vaak regionaal. In navolging van de gemeente Hilversum hebben alle regiogemeenten zich daarom aangesloten bij het ‘meldpunt drankkoerier’. Via dit meldpunt hopen gemeenten de koeriers beter in beeld te krijgen, zodat er gehandhaafd kan worden. Gemeente Hilversum beheert, vanuit haar regionale taak voor toezicht op de Drank- en Horecawet, het meldpunt via hilversum.nl/drankkoerier.

Intensieve aanpak

Het drankgebruik onder jongeren in de regio Gooi en Vechtstreek is hoog. Het regionale meldpunt drankkoerier is één van de acties die de regiogemeenten nemen om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Naast dit  meldpunt wordt ingezet op het voorlichten van ouders over NIX18, is er samenwerking met het onderwijs, worden professionals getraind om alcoholgebruik vroegtijdig te signaleringen, wordt de weerbaarheid van jongeren versterkt en wordt gewerkt aan een betere naleving van de regels van NIX18 bij de verkoop van alcohol, vooral bij sportverenigingen.

Jonge klanten

Vooral jongeren onder de 18 jaar kopen bij deze drankkoeriers, die ook wel ‘wodka boys’ worden genoemd. Via social media als Whatsapp en Instagram bestellen jongeren drank, die de drankkoeriers illegaal aan hen verkopen.

Online meldpunt

Bij het online meldpunt hilversum.nl/drankkoerier kunnen mensen (anoniem) informatie geven over de drankkoeriers. Het gaat dan bijvoorbeeld om telefoonnummers, die jongeren gebruiken om alcohol te bestellen of namen van personen die illegaal alcohol afleveren. De informatie moet gemeenten helpen om de koeriers beter in beeld te krijgen, zodat er gehandhaafd kan worden.