Als u voor een goed doel geld of spullen wilt inzamelen, dan vraagt u een collectevergunning aan bij de gemeente.

Aanvragen

In uw aanvraag moet u laten zien dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel gaat besteden. Het is verstandig als u uw aanvraag minimaal 8 weken van tevoren indient. 

Online aanvragen

Bij de online aanvraag logt u in met uw DigiD.

DigiD linkOnline collectevergunning aanvragen  

Schriftelijk

Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • de naam van de organisatie die de collecte organiseert;
  • een omschrijving van de collecte;
  • de periode waarin u de collecte wilt houden.

U stuurt uw aanvraag dan naar:
Gemeente Huizen
T.a.v. het Omgevingsloket 
Postbus 5 
1270 AA Huizen

Voorwaarden

Waar let de gemeente op

Bij de verlening van de vergunning let de gemeente niet alleen op het doel van de inzameling en de achterliggende organisatie, maar ook op het gewenste tijdstip van collecteren.

Reactie van de gemeente

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als de gemeente niet binnen deze periode beslist, dan krijgt u automatisch de vergunning om te collecteren.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wanneer wordt er gecollecteerd?

In het algemeen collecteren landelijke organisaties volgens een vast rooster. Dit collecterooster(externe link) wordt opgesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)(externe link). Deze organisatie ziet er ook op toe dat de opgehaalde gelden goed worden besteed. In de vrije periodes in dit collecterooster kunnen andere organisaties collecteren, als zij hiervoor een vergunning hebben gekregen van de gemeente waar de collecte plaatsvindt. 

Heeft u gevonden wat u zocht?