Elektrische auto’s hebben de toekomst, want ze zijn schoon, stil en zuinig. Het helpt onze leefomgeving gezonder te maken. Daarnaast maakt het ons minder afhankelijk van vervuilende brandstoffen zoals benzine en diesel. 

Wat kunt u zelf doen?

Uw verzoek doorgeven

Heeft u een elektrische auto of krijgt u er binnenkort een? En kunt u deze auto niet op eigen terrein opladen? Dan kunt u de gemeente vragen om een laadpaal in de buurt van uw woning of werk te plaatsen. Het verzoek voor een laadpaal is gratis en doet u via de website van MRA-elektrisch

Hieronder leest u hoe het proces verloopt nadat u een verzoek heeft gedaan. 

1. Beoordeling van uw verzoek (1 week)

De gemeente controleert of uw verzoek voor een laadpaal voldoet aan de eisen. U krijgt per mail een bericht of uw verzoek is geaccepteerd of afgewezen.

Waar moet een verzoek aan voldoen?

 • U woont of werkt minimaal 18 uur per week in de gemeente Huizen
 • U heeft of krijgt een elektrische of plug-in hybride auto
 • U heeft niet de mogelijkheid om op te laden op eigen terrein
 • Er is nog geen openbare laadpaal aanwezig binnen 200 meter van uw woning of werk of er is een laadpaal aanwezig, maar deze wordt veel gebruikt.

2. Locatievoorstel (1 tot 2 weken)

De gemeente zoekt naar een geschikte plek voor het plaatsen van de laadpaal. Is er een plek waar u de laadpaal graag zou willen? Dan kunt u dit aangeven. De gemeente beslist uiteindelijk over de plek. Voordat de gemeente Huizen een beslissing neemt over de plaats van de laadpaal, kijkt zij naar verschillende dingen: 

 • De laadpaal komt binnen 200 meter van uw woning of werk. 
 • De plaats voldoet aan de (technische) eisen van MRA-elektrisch. 
 • De laadpaal wordt zo geplaatst dat er een goede verdeling is in Huizen.
 • De laadpaal komt op een plek die makkelijk te vinden is en goed te zien.
 • De laadpaal wordt geplaatst op een plek waar niemand er te veel last van heeft.
  (Een laadpaal wordt niet direct voor een raam van een woning geplaatst.)
 • De laadpaal komt het liefst op een locatie die voldoende verlicht is.
 • De laadpaal wordt het liefst geplaatst bij ‘normale’ parkeervakken. 

Als de gemeente een geschikte plek heeft gekozen, geeft zij deze door aan MRA-elektrisch. MRA-elektrisch controleert dan of de plek inderdaad geschikt is. De gemeente kijkt bij het kiezen van een plek voor de laadpaal niet of er veel of weinig auto's parkeren. Het is te verwachten dat er steeds meer elektrische auto's bij komen. Dat betekent ook dat er steeds meer elektrische auto's opgeladen moeten worden. Maar veel inwoners en bedrijven kunnen dit niet op eigen terrein. De gemeente kiest er daarom voor om openbare laadpalen e plaatsen als inwoners of bedrijven dat nodig hebben. 

3. Verkeersbesluit (1 tot 2 weken)

Er kunnen twee auto’s tegelijk opladen aan één laadpaal. Per laadpaal moet de gemeente dus twee parkeervakken vrijhouden. Hiervoor neemt zij een 'verkeersbesluit'. De gemeente maakt dit bekend via een bericht in de Staatscourant, op de website en in de Omrooper.

4. Bezwaarperiode (6 tot 20 weken)

Als de gemeente het verkeersbesluit bekend heeft gemaakt, dan kunnen inwoners bezwaar maken. Zij hebben zes weken de tijd om bezwaar te maken. De periode van zes weken gaat in op de datum dat de gemeente het verkeersbesluit bekend maakt. 

Als op tijd bezwaar wordt gemaakt, dan wordt een hoorzitting voor de bezwarencommissie georganiseerd. De bezwarencommissie geeft advies aan het College van Burgemeester en Wethouders. Zij beslist of het verkeersbesluit wel of niet veranderd moet worden. 

Als bezwaar wordt gemaakt tegen het verkeerbesluit, dan duurt het langer voordat de laadpaal geplaatst wordt. U krijgt dan per mail een bericht van de gemeente.

5. Locatie definitief

Als er geen bezwaar wordt gemaakt tegen het verkeersbesluit, of als burgemeester en wethouders vinden dat het verkeersbesluit niet veranderd hoeft te worden, dan geeft de gemeente dit door aan MRA-elektrisch. De plaats waar de laadpaal komt, is dan zeker. U ontvangt hierover per mail een bericht van de gemeente.

6. Plaatsing laadpaal

Als beslist is waar de laadpaal komt, dan geeft MRA-elektrisch dit door aan Pitpoint. Pitpoint is het bedrijf dat de laadpalen plaatst en verzorgt. Pitpoint plant een datum in voor plaatsing. De gemeente heeft hier geen invloed op. Als de datum waarop de laadpaal geplaatst wordt, bekend is dan krijgt u per mail een bericht. 

Laadpaal gebruiken

Een openbare laadpaal heeft meestal twee laadpunten, voor twee auto’s dus. U heeft een laadpas nodig om een laadpaal te kunnen gebruiken. Meerdere bedrijven bieden zo'n laadpas aan. Op internet vindt u welke aanbieders er zijn.

De meeste laadpassen zijn geschikt voor alle openbare laadpalen. Bekijk het overzicht van de laadtarieven van MRA-Elektrisch op de website van MRA-Elektrisch. Daarnaast betaalt u een klein bedrag per laadsessie aan de uitgever van uw laadpas.

Parkeren en laden

Op de parkeerplekken bij een openbare laadpaal mogen alleen elektrische auto’s parkeren. Elke auto die hier parkeert, moet dus zijn aangesloten op de laadpaal.

Wat doet de gemeente?

Netwerk van laadpalen

We plaatsen op veel plekken openbare laadpalen. Dit doen we samen met de gemeenten uit Flevoland, Noord-Holland en Utrecht met projectbureau MRA-Elektrisch. Op deze kaart ziet u waar alle laadpalen van MRA-Elektrisch staan. En er komen er steeds meer bij. Er is ook een kaart van laadpalen in heel Europa.

Tips en meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Of meehelpen aan een gezonde leefomgeving? Kijk dan verder op een van de volgende websites:

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de gemeente en vraag naar het team Civiele Werken.

Telefoon: 14 035
E-mail: gemeente@huizen.nl