Bijna alle Nederlandse huizen zijn nu nog aangesloten op het aardgasnet. Maar ons land moet in 2050 aardgasvrij zijn. Dit betekent dat we geleidelijk aan moeten overstappen op andere manieren om huizen te verwarmen en om te koken. Een enorme opgave, waarop we ons moeten en ook kúnnen voorbereiden.

Om de overstap naar aardgasvrij wonen makkelijker te maken is energie besparen altijd zinvol. Het is bovendien fijn voor uw portemonnee en levert meer wooncomfort op.

Wat kunt u zelf doen?

Duurzaam Bouwloket, het energieloket van de gemeente

Het Duurzaam Bouwloket(externe link) is het energieloket van de gemeente Huizen en van veel andere gemeenten. U vindt hier als woningeigenaar veel informatie over maatregelen om energie te besparen in uw woning.

Huisbezoek energiecoach

De lokale energiecorporatie HuizenDuurzaam helpt huiseigenaren en huurders een goede afweging te maken bij energiebesparende en verduurzamende maatregelen. Via www.huizenduurzaam.nl(externe link) kunt u een gratis huisbezoek van een energiecoach aanvragen

​​​​(externe link)De energiecoaches stellen zich voor(externe link).

Besparen in een huurhuis 

Op de website van de Woonbond(externe link) vindt u veel informatie en tips om energie te besparen. Vraag aan uw woningcorporatie (in Huizen is dit vaak de Alliantie(externe link)) wat u zelf mag doen en wat de Alliantie doet aan energiebesparing.  

Huurt u uw woning van een particuliere eigenaar? Neem dan contact op met de eigenaar. 

Maakt u onderdeel uit van een VvE?

Op de website duurzame-vve.nl(externe link) leest u welke stappen u kunt zetten om uw VvE-complex te verduurzamen. De stappen zijn:

  • oriëntatie op de mogelijkheden voor verduurzaming
  • onafhankelijk advies
  • ontwikkelen van een uitvoeringsplan
  • begeleiden van de uitvoering.

De eerste stap (oriëntatie op de mogelijkheden) is kosteloos. De website www.duurzame-vve.nl(externe link) is een initiatief van gemeenten in de regio Eemland en Gooi en Vechtstreek.

Woont u in een monument?

Woont u in een monumentale arbeiderswoning of villa? De Regio Gooi en Vechtstreek heeft voor deze woningtypen een Groene Menukaart ontwikkeld. In de Groene Menukaart zijn de maatregelen die het beste bij deze panden passen samengebracht. Er zijn vijf thema's: quick wins, isolatie & ventilatie, elektriciteit, verwarming en water & groen. U vindt rekentools met investeringskosten en besparingen op CO2 en de energierekening.  Ook is er informatie over vergunningen, subsidies en leningen. U kunt hier direct naar de Groene Menukaart gaan(externe link)

Ook op de website van de Stichting ERM(externe link) vindt u veel nuttige informatie over de verduurzaming van monumenten.

Wat doet de gemeente?

Wilt u weten welke plannen de gemeente heeft op het gebied van duurzaamheid? Bekijk dan het Milieuprogramma 2021 - 2025

Transitievisie Warmte

Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de wijken in Huizen overgaan op alternatieven voor aardgas. In 2021 moet elke gemeente in Nederland een visie hebben waarin staat in welke volgorde de wijken van het aardgas af gaan. Hierin staat ook welke oplossingen voor aardgasvrij voor de hand liggen. Dit heet de Transitievisie Warmte.

Regionale Energiestrategie (RES)

Met de gemeenten in onze omgeving maken we een Regionale Energiestrategie, kortweg RES. Dit is een plan waarin staat hoeveel duurzame elektriciteit (zon en wind) we in de regio kunnen opwekken. Ook wordt gekeken hoe dat op een zorgvuldige manier kan worden ingepast in de dorpen en in het landschap.

Maatregelen in de gemeente

De gemeente wil graag het goede voorbeeld geven. Huizen ging bijvoorbeeld als eerste gemeente in Nederland over op ledlicht in alle lantaarnpalen. Daarnaast werken we aan het energiezuiniger en aardgasvrij maken van onze eigen gebouwen. En waar mogelijk plaatsen we zonnepanelen.

Wilt u weten welke maatregelen de gemeente allemaal neemt? Bekijk dan de 4e tussenrapportage van het Milieuprogramma 2016-2020 (pdf).

Subsidie

Woningeigenaren in Huizen kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen voor energiemaatregelen in de woning. Er is subsidie beschikbaar voor woningisolatie

Tips en meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Of meehelpen aan een schoner milieu? Kijk dan verder op de volgende websites:

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de gemeente. Vraag naar team Beleid van de afdeling Omgeving.

Telefoon: 14 035
E-mail: gemeente@huizen.nl