Energie besparen - voor inwoners

Bijna alle Nederlandse huizen zijn nu nog aangesloten op het aardgasnet. Maar ons land moet in 2050 aardgasvrij zijn. Dit betekent dat we geleidelijk aan moeten overstappen op andere manieren om huizen te verwarmen en om te koken. Een enorme opgave, waarop we ons moeten en ook kúnnen voorbereiden.

Om de overstap naar aardgasvrij wonen makkelijker te maken is energie besparen altijd zinvol. Het is bovendien fijn voor uw portemonnee en levert meer wooncomfort op.

Wat u zelf kunt doen

Duurzaam Bouwloket, het energieloket van de gemeente

Het Duurzaam Bouwloket is het energieloket van de gemeente Huizen en van veel andere gemeenten. U vindt hier als woningeigenaar veel informatie over maatregelen om energie te besparen in uw woning.

Huisbezoek en warmtescan

De lokale energiecoöperatie HuizenDuurzaam helpt huiseigenaren en huurders een goede afweging te maken bij energiebesparende en verduurzamende maatregelen. Via huizenduurzaam.nl kunt u een gratis huisbezoek van een energiecoach aanvragen. Ook kunt u een warmtescan aanvragen.

Besparen in een huurhuis 

Op de website van de Woonbond vindt u veel informatie en tips om energie te besparen. Vraag aan uw woningcorporatie (in Huizen is dit vaak de Alliantie) wat u zelf mag doen en wat de Alliantie doet aan energiebesparing.  

Huurt u uw woning van een particuliere eigenaar? Neem dan contact op met de eigenaar. 

Maakt u onderdeel uit van een VvE?

Op de website duurzame-vve.nl leest u welke stappen u kunt zetten om uw VvE-complex te verduurzamen. De stappen zijn:

  • oriëntatie op de mogelijkheden voor verduurzaming
  • onafhankelijk advies
  • ontwikkelen van een uitvoeringsplan
  • begeleiden van de uitvoering.

De eerste stap (oriëntatie op de mogelijkheden) is kosteloos. De website www.duurzame-vve.nl is een initiatief van gemeenten in de regio Eemland en Gooi en Vechtstreek.

Woont u in een monument?

Woont u in een monumentale arbeiderswoning of villa? De Regio Gooi en Vechtstreek heeft voor deze woningtypen een Groene Menukaart ontwikkeld. In de Groene Menukaart zijn de maatregelen die het beste bij deze panden passen samengebracht. Er zijn vijf thema's: quick wins, isolatie & ventilatie, elektriciteit, verwarming en water & groen. U vindt rekentools met investeringskosten en besparingen op CO2 en de energierekening.  Ook is er informatie over vergunningen, subsidies en leningen. U kunt hier direct naar de Groene Menukaart gaan

Ook op de website van de Stichting ERM vindt u veel nuttige informatie over de verduurzaming van monumenten.

Wat de gemeente doet

In de Warmtevisie van de gemeente is beschreven hoe Huizen uiterlijk in 2050 aardgasvrij en klimaatneutraal wil zijn. Op dit moment heeft het isoleren van woningen de hoogste prioriteit. De gemeente onderzoekt daarnaast de mogelijkheden voor een warmtenet. Die studies zijn nog verkennend.

Regionale Energiestrategie (RES)

Met gemeenten in onze omgeving is er een regionale energiestrategie, kortweg RES, opgesteld. Dit is een plan waarin staat hoeveel duurzame elektriciteit (zon en wind) er in het zuidelijk deel van Noord-Holland wordt opgewekt. In Huizen gaat het alleen om zonne-energie, windmolens zijn niet toegestaan.

Maatregelen in de gemeente

De gemeente wil graag het goede voorbeeld geven. Huizen ging bijvoorbeeld als eerste gemeente in Nederland over op ledlicht in alle lantaarnpalen. Daarnaast werken we aan het energiezuiniger en aardgasvrij maken van onze eigen gebouwen. En waar mogelijk plaatsen we zonnepanelen.

Subsidie

Woningeigenaren in Huizen kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen voor energiemaatregelen in de woning. Er is subsidie beschikbaar voor woningisolatie

Tips en meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Of meehelpen aan een schoner milieu? Kijk dan verder op de volgende websites:

  • Milieu Centraal is een overzichtelijke website met veel praktische tips over diverse onderwerpen die met het milieu en het klimaat te maken hebben. 
  • Op de website van Woonbond vinden huurders (en anderen) veel informatie over wat u zelf kunt doen om energie te besparen. 
  • Het Duurzaam Bouwloket helpt u om de juiste keuzes te maken bij het duurzaam maken van uw woning.
  • De landelijke klimaatcampagne Zet ook de knop om is om u te helpen met het verduurzamen van uw leefomgeving.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de gemeente. Vraag naar team Beleid van de afdeling Omgeving.

Telefoon: 14 035
E-mail: gemeente@huizen.nl