Contact gemeente Huizen

Crisis of calamiteit

Gebeurt er iets ingrijpends in uw omgeving, buiten de openingstijden van de gemeente

  • Is het acuut? Belt u dan 112.
  • Of bel de politie: 0900 88 44.
  • Gaat het om huiselijk geweld? Bel dan Veilig Thuis via 0800 20 00 (gratis en 24/7 bereikbaar).

Handige links

Online iets melden

U wilt in contact komen met de gemeente. Hieronder kunt u kiezen waarover. De links verwijzen naar de juiste pagina of het juiste formulier. 

Melden dat iets kapot, vies of onveilig is

Bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, overhangend groen, gat in de weg, losliggende stoeptegel, kapot bushokje, hondenpoep of glas op het fietspad.

Vraag of opmerking doorgeven

Geef online uw vraag of opmerking door aan de gemeente.

Klacht over aanbieder van zorg of hulp

Heeft u een klacht over een aanbieder van zorg of hulp? En valt de dienst van die aanbieder onder de verantwoordelijkheid van de gemeente? Dan kunt u uw klacht melden bij een centraal regionaal meldpunt.

Klacht over de gemeente Huizen

Vindt u dat de gemeente Huizen u niet netjes heeft behandeld? Dan kunt u een klacht indienen.

Klein evenement melden

Bijvoorbeeld een buurtfeest of straatfeest, barbecue, braderie, optocht of plechtigheid. Er zijn maximaal 50 bezoekers of deelnemers aanwezig.

Openingstijden en adres

Openingstijden


Bezoekadres gemeentehuis

Graaf Wichman 10 
1276 KB Huizen

Postadres

Postbus 5
1270 AA Huizen

Handige links

Telefoon- en faxnummer

Telefoon

14 035 (Zonder 035 of 52 ervoor)
Vanuit het buitenland kunt u bellen met: +31 35 528 19 11

Fax

(035) 528 14 15

E-mailadres

U kunt uw bericht sturen naar gemeente@huizen.nl.

Bankgegevens

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag
IBAN: NL24 BNGH 0285 0042 55
BIC: BNGHNL2G

Contact (English)