Welkom op de pagina van het jongerenpanel van Huizen! Het jongerenpanel is in januari 2022 van start gegaan en telt dertien leden in de leeftijd tussen 14 en 22 jaar. Het panel geeft gevraagd en ongevraagd advies over allerlei zaken die voor de Huizer jongeren belangrijk zijn, zoals de toekomst van Huizen, veiligheid, mentale gezondheid onder jongeren, noem maar op. De jongeren geven zelf aan wat zij belangrijk vinden, maar andersom kunnen zij ook door de gemeente gevraagd worden om ergens advies over te geven. Elke maand komt het jongerenpanel samen om een thema te bespreken. Op deze pagina houdt het jongerenpanel zelf een blog bij.

Gemeente Huizen zoekt jou!

Voor het jongerenpanel van de gemeente Huizen zijn wij op zoek naar jongeren tussen de 14 en 22 jaar die mee willen denken over de toekomst van Huizen. Heb jij altijd jouw mening klaar staan en wil jij die ook delen met de gemeente? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat gaat het jongerenpanel doen?

Het panel komt één avond per maand samen. Het panel kan gevraagd en ongevraagd advies geven over allerlei zaken die voor Huizer jongeren belangrijk zijn, zoals de toekomst van Huizen, duurzaamheid, het sportaanbod of het tegengaan van het gebruik van lachgas of andere verdovende middelen. Daarnaast mag je ook aangeven waar jij het graag over wilt hebben, en eventueel zelf een bijeenkomst vormgeven! Nieuwsgierig geworden naar wat het jongerenpanel allemaal doet? Lees dan de blog verderop deze pagina. 

Wat krijg je ervoor terug?

Door mee te doen aan het jongerenpanel ben je niet alleen meer betrokken bij jouw gemeente, je doet ook veel nieuwe skills, kennis en ervaring op. Zo worden er cursussen gegeven, waardoor je meer leert over de gemeente, over advies geven en over onderhandelen. En er is alle ruimte om aan te geven wat je nog meer wilt leren! Het jongerenpanel is dé kans om jezelf te ontwikkelen; je doet waardevolle ervaringen op, ontmoet nieuwe mensen en het staat ook nog eens goed op je CV.

Voor wie?

Om mee te kunnen doen is het belangrijk dat je in Huizen woont en tussen de 14 en 22 jaar bent. Wij zijn op zoek naar een diverse groep jongeren, omdat wij het belangrijk vinden dat het panel een afspiegeling is van de Huizer samenleving. Of je nu op het VMBO of VWO zit, of al studeert of werkt, iedereen is welkom! 

Vragen?

Heb je nog vragen over het jongerenpanel? Neem dan contact op met Tamara Breugelmans via t.breugelmans@huizen.nl of bel naar 06 31 13 60 97.

Agenda 

  •  De eerstvolgende bijeenkomst is eind september 2022. De exacte datum volgt.

Blog: Verslag 30 mei 2022 (Mentale gezondheid)

In de raadzaal van het gemeentehuis was er op 30 mei een nieuwe bijeenkomst van het Jongerenpanel. We waren met een wat kleinere groep dan gepland, maar de avond was desondanks erg informatief. Samen met een ambtenaar betrokken bij mentale gezondheid, hebben wij gekeken naar de stand van zaken wat betreft dit onderwerp in Huizen. 

Over de lijn

Om even wat beter in dit onderwerp terecht te kunnen komen zijn we begonnen met een spel ‘over de lijn’, waarbij er een stelling is en je naar de kant toe loopt waar het antwoord staat waar jij het eens mee bent. De vragen gingen onder andere over of we weten waar we terecht kunnen voor psychologische zorg en of we het idee hebben dat we met bekenden over mentale gezondheid kunnen praten. 

Zorgsysteem

Hierna hebben wij een korte uitleg gekregen over het zorgsysteem voor jongeren van de gemeente. Hierbij kwam veel nieuwe kennis kijken voor iedereen. Sommige zaken had nog niemand van gehoord. Hierdoor hadden we een basis om te kunnen bespreken wat er in Huizen beter zou kunnen binnen de psychologische zorg voor jongeren.

Meer duidelijkheid

Er kwamen verschillende zaken uit die een verandering konden gebruiken, waaronder de scholen die zich meer bij dit onderwerp moeten betrekken, maar ook meer duidelijkheid voor jongeren over waar ze terecht kunnen en het toepassen van kortdurende hulp ter preventie.

Geschreven door: Chamee.

Blog: Verslag 13 april 2022 (Veiligheid)

Deze maand mochten we bijeenkomen in het jongerencentrum Connect om het onderwerp veiligheid te bespreken. Hierbij waren jeugdagent Maureen en de jeugdboa’s Mohamed en Yurn aanwezig. We bespraken onderwerpen zoals gevaarlijke plekken in Huizen, het veiligheidsgevoel, straatintimidatie en overlast. Jongeren deelden hun ervaringen die een beter beeld schetsen van wat er speelt in Huizen. 

Een ijsbreker

We begonnen met een ijsbreker waarbij er stellingen op een scherm verschenen en je over een lijn moest lopen als het voor jou van toepassing was. Dit ging vooral over hoe veilig je je voelt als je op straat bent. Het kon gaan over gevaarlijke kruispunten, maar ook over personen die je een onveilig gevoel kunnen geven. Hierbij gaven jongeren vaker aan dat ze zich onveilig voelde dan de ouderen. Dit kan komen doordat jongeren ‘s avonds na bijvoorbeeld werk of sport vaker op straat zijn. 

Onveilige plekken

Het eerste onderwerp dat besproken werd waren de onveilige plekken in Huizen. Voor de meeste jongeren waren dit donkere plekken waarbij er weinig lantaarnpalen zijn, zoals bij de Huizer Hockey club, waar er een beschermd natuurgebied is en de lantaarnpalen weinig licht mogen geven. Ook werd er aangegeven dat rotondes met twee richting gevaarlijk waren, vooral als automobilisten niet uit de buurt komen. Die hebben vaak niet door dat er van twee richtingen fietsers vandaan komen en kijken maar een kant op, waardoor ze je over het hoofd zien. Hierdoor zijn er ongelukken die in de meeste gevallen voorkomen hadden kunnen worden als we rotondes met een richting maken, net zoals de rest van Nederland. 

Straatoverlast en intimidatie

Toen we het over onveilige plekken hadden kwamen we al snel uit op overlast op straat. We bespraken plekken waar jongeren bijvoorbeeld op pleinen rondhangen en zorgen voor een onveilig gevoel. Deze plekken worden vaak vermeden, omdat jongeren nare ervaringen hebben gehad of dit willen voorkomen.  Het gaat hier vooral om het naroepen of nafluiten van personen als ze langs fietsen. Dit is vooral in de avond als het donker is. Er kwamen heftige verhalen naar voren over straatintimidatie en intimidatie in het algemeen. Er werd al heel snel duidelijk dat er iets aan gedaan moet worden.
Jeugdagent Maureen vroeg zich af of jongeren in geval van straatintimidatie een melding hebben gemaakt bij een boa of de politie. De jongeren gaven aan dat dit nooit het geval is geweest, omdat dat een te grote drempel is. Het wordt namelijk vaak als iets normaals gezien, omdat het altijd gebeurt. Dit was voor Maureen schokkend om te horen en ze zei meteen dat daar iets aan veranderd moet worden. Maureen heeft een Instagram om te laten zien wat zij als jeugdagent doet. Over deze bijeenkomst met het jongerenpanel heeft ze ook een mooie post op Instagram gemaakt.

Het jongerenpanel vraagt aandacht!

Het grootste onderwerp van de bijeenkomst was dus overlast op straat en dan met name straatintimidatie. “Het begint met woorden en als niemand daar wat aan doet, wordt het alleen maar meer en groter”, zoals een van de jongeren dat mooi beschreef.  

Daarom gaat het jongerenpanel een plan maken om meer aandacht te vragen voor straatintimidatie. Er wordt nog over gebrainstormd, maar dingen zoals voorlichting, posters en video’s zijn al gevallen. De plannen worden deze maand verder besproken en hopelijk snel uitgevoerd. 

Het was een indrukwekkende bijeenkomst waar de jongeren hun ervaringen en meningen hebben kunnen delen met betrekking tot veiligheid. Het was fijn dat de jeugdagent en boa’s meeluisterden en meer te weten zijn gekomen over wat er nou eigenlijk speelt. Het was voor iedereen een eyeopener en er wordt nog veel over nagedacht en gepraat. 

Geschreven door Maddy Bakker

Blog: Verslag 21 maart 2022 (Omgevingsvisie)

De laatste jaren is de gemeente Huizen bezig geweest met het creëren van een nieuw toekomstplan voor ons dorp. Hier hebben ze al eerder inwoners bij betrokken via enquêtes in de post, maar zo worden vaak de volwassenen meer betrokken, terwijl wij jongeren juist mee willen praten; het gaat namelijk over onze toekomst. De begeleiders van het jongerenpanel hebben geregeld dat wij samen met een ambtenaar en een medewerker van het bureau voor ruimtelijke ordening, om de whiteboards konden zitten en bespreken wat wij nou graag zouden zien in ons dorp. 

Zes thema's

Het gesprek was opgedeeld in een algemene uitleg over de huidige situatie in Huizen en de taken die er zijn omtrent de ruimtelijke ordening, en een deel waarin het panel zelf hun inspraak kon geven. Er waren zes thema’s waarmee gewerkt werd: Gezond & veilig, leefbaar en fijn wonen, bereikbaar & toegankelijk, economisch vitaal, duurzaamheid & klimaatbestendigheid en landschap, erfgoed en natuur. Alle thema’s zijn uitgebreid besproken en de punten die wij aangekaart hebben, worden meegenomen naar het bestuur bij de ontwikkeling van de nieuwe toekomstvisie. 

Leefbaar en fijn wonen

Het eerste thema was al meteen een uitgebreid punt: leefbaar en fijn wonen. Voor sommige jongeren was dit nog niet aan de orde, maar er is weinig ruimte voor Huizer jongeren om in het eigen dorp te blijven wonen. Er kwamen ideeën naar voren over bepaalde voorrangsregelingen, tiny houses in achtertuinen en nieuwe plekken om te bouwen. Niet alle ideeën wakkerden evenveel enthousiasme aan bij iedereen, toch was het duidelijk dat er meer betaalbare woningen nodig zijn.

Qua leefbaar en fijn wonen vond iedereen dat er veel zaken zijn die Huizen een goed dorp maken om in te wonen. Er is veel groen, de winkels zijn dichtbij en er is een prima busverbinding met andere dorpen. Veel jongeren zouden graag wat meer verschillende winkels zien, maar we weten ook dat Huizen een dorp is en geen stad. Voor het echte winkelen zullen we altijd naar een grote plek in de omgeving moeten gaan. Een punt wat wel meer tegenstrijdige meningen opwierp, was het ontbreken van een reguliere VMBO stroming in Huizen. Ondanks dat ongeveer 50% van de leerlingen naar het VMBO gaat, heeft huizen geen reguliere opleiding hiervoor. Dit bleek een groot gemis voor veel kinderen, die hun vriendjes en vriendinnetjes veel minder zien, veel moeten reizen en vrienden maken die verder weg wonen. Wij vonden het een belangrijk punt om hier verandering in te brengen, al dan niet met een dependance. 

Gebrek aan uitgaansgelegenheden

Iets wat nog onder dit thema valt, maar tijdens het gesprek haast een thema op zich was; het gebrek aan uitgaansgelegenheden. De jongeren in Huizen hebben weinig echte plekken om te hangen of uit te gaan. Nu wordt het skatepark al aangepast om een leukere en veiligere plek voor iedereen te worden, maar meer van dit soort plekken werden nodig geacht. Als het gaat om uitgaansgelegenheden was er met name vraag naar een soort club. Hier zouden in het weekend grotere feesten gegeven kunnen worden voor 18+, evenals met regelmaat feesten voor de jongere leeftijden. Voor veel jeugd zou dit een betere dynamiek geven in Huizen. 

Groen en duurzaamheid

We hebben nog gesproken over het thema groen en duurzaamheid. Er was duidelijk dat de hei en het groen dat we hebben bewaard moet blijven. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in groene energie, bijvoorbeeld met subsidies voor zonnepanelen of elektriciteit opwekken met water. Ook kunnen gebouwen circulair gebruikt worden. Kantoren die woningen worden bieden veel opties. We denken dat Huizen hierin een voorbeeld kan zijn. 

Verkeersveiligheid

Het gesprek werd hierna afgerond, toch zouden we het jongerenpanel niet zijn als we nog wat op en aanmerkingen hadden in een laatste ronde. Voornamelijk de verkeersveiligheid was een punt. Veel wegen hebben onveilige rotondes en plekken waar auto’s en fietsen naast elkaar rijden. Er gebeuren veel ongelukken en het is belangrijk dat daar wat aan gedaan wordt, net zoals dat er meer verlichting langs de wegen komt voor tijdens de avonden.

Tot slot

Dit alles bij elkaar hebben we een informatieve avond gehad waarin we onze meningen goed kwijt konden. De gemaakte tekeningen en gegeven ideeën zullen meegenomen worden naar het bestuur. We hopen dat de toekomstvisie onze mening ook mee neemt en de samenwerking op deze manier nog een paar keer herhaald kan worden. 

Geschreven door Chamee.

Afgelopen bijeenkomsten

  • 19 januari 2022: kennismaking 
  • 9 februari 2022: debatavond met kandidaat-raadsleden 
  • 21 maart 2022: omgevingsvisie
  • 13 april 2022: veiligheid
  • 30 mei 2022: mentale gezondheid onder jongeren
  • 27 juni 2022: afsluitende bijeenkomst voor de zomer