Gemeente een idee, u doet mee

Samenwerken van de gemeente met inwoners van Huizen is niet nieuw. Zo proberen we inwoners en andere belanghebbenden zo vroeg mogelijk te betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid en plannen.

Bijeenkomsten, vragenlijsten, klankbordgroepen

Misschien bent u wel eens gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Of u bent een keer uitgenodigd voor een bijeenkomst of een klankbordgroep. Dit zijn allemaal manieren om u als inwoner te betrekken bij de plannen van de gemeente.

Meedenken via het inwonerspanel

Bent u inwoner van de gemeente Huizen en wilt u graag uw mening geven over zaken die spelen binnen de Huizen? Meld u dan nu aan als lid van het inwonerspanel. Via het inwonerspanel krijgen we een beter beeld van wat er leeft in de samenleving en kunnen we ons beleid daar beter op afstemmen.

Word lid van het inwonerspanel

Wijkonderhoud: brede samenwerking en ruimte voor initiatieven

De komende 10 jaar gaan we het wijkonderhoud op een andere wijze organiseren dan we tot nu toe deden. Samen met inwoners en organisaties creëren we meer ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving.

Lees meer over Wijkonderhoud

Jongerenpanel

Het jongerenpanel geeft advies over allerlei zaken die voor jongeren belangrijk zijn. Denk aan de toekomst van Huizen, veiligheid, mentale gezondheid onder jongeren en meer. De jongeren geven zelf aan wat zij belangrijk vinden, maar kunnen ook door de gemeente gevraagd worden om ergens advies over te geven.

Lees meer over Jongerenpanel