Voor bedrijven met een (beperkte) milieubelasting geldt de Wet milieubeheer. Bijvoorbeeld voor horecabedrijven, garagebedrijven en productiebedrijven. De meeste van deze bedrijven zijn meldingsplichtig. Dit is de melding activiteitenbesluit.

Wel of geen melding

Ondernemingen hebben te maken met milieuvoorschriften op het gebied van bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. Voor het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf kan het zijn dat u verplicht bent om een omgevingsvergunning aan te vragen of een melding milieubeheer te doen. Dit hangt af van het type bedrijfsactiviteit. 

Type A: Geen melding milieubeheer, geen omgevingsvergunning

Uw bedrijf belast het milieu niet of weinig (licht regime). U moet zich houden aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Bedrijven uit deze categorie zijn onder andere kantoren, banken, verschillende zorginstellingen, huisartsen en peuterspeelzalen. Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u bepalen welke regels voor uw bedrijf van belang zijn.

Type B: Melding milieubeheer

Uw bedrijf belast het milieu. U valt onder het Activiteitenbesluit en u moet uw bedrijfsactiviteiten melden bij de gemeente. U moet dit doen bij het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf. Bedrijven uit deze categorie zijn onder andere de metaalelektro-industrie, tandheelkundige laboratoria, zeefdrukkerijen en garagebedrijven. Met het AIM kunt u bepalen welke regels voor uw bedrijf van belang zijn. Via de AIM kunt u ook de melding milieubeheer bij uw gemeente indienen. 

Let op: Vraagt u een omgevingsvergunning aan en moet u ook een melding milieubeheer doen? Dan bent u verplicht om de melding milieubeheer en de aanvraag van een omgevingsvergunning tegelijk te doen. 

Type C: Omgevingsvergunning (voorheen milieuvergunning)

Uw bedrijf belast het milieu aanzienlijk. U hebt een omgevingsvergunning nodig voor het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf. Neem contact op met het Omgevingsloket.

Kosten

Het doen van een aanvraag voor het oprichten of wijzigen van een milieuvergunningsplichtige inrichting, of het doen van een melding op grond van het Activiteitenbesluit, zijn gratis. 

Contact

Meer informatie via het Omgevingsloket.