Milieuvergunning of melding Activiteitenbesluit

Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels. Voor bepaalde activiteiten die het milieu belasten, moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen.

Uw bedrijf heeft te maken met milieuregels voor bijvoorbeeld:

 • geluid
 • energie
 • afvalstoffen
 • lucht
 • bodemgebruik 

Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit bepaalt welke melding u moet doen of welke vergunning u moet aanvragen. Er zijn drie typen bedrijven.

 • Type A: geen melding en geen vergunning. De activiteiten van uw bedrijf hebben geen of weinig gevolgen voor het milieu. U hoeft geen melding te doen en u hoeft ook geen vergunning aan te vragen.

 • Type B: melding. De activiteiten van uw bedrijf hebben veel gevolgen voor het milieu. U moet een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente. U moet dit doen voor het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf.

 • Type C: vergunning. De activiteiten van uw bedrijf hebben op grote schaal gevolgen voor het milieu. U heeft een vergunning nodig.

Vergunningscheck

Start u een nieuw bedrijf of wijzigt u een bestaand bedrijf of breidt u deze uit? Dan kunt u via Omgevingsloket een vergunningcheck doen. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Omgevingsloket van de gemeente.

Vergunning aanvragen

Check of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Vergunning aanvragen

 • Overleg met de gemeente over uw plannen, vóórdat u de vergunning aanvraagt.
 • Vraag een vergunning aan via Omgevingsloket.
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.
 • Bij een ingewikkelde aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag.
 • Als u het niet eens bent met dit ontwerpbesluit, kunt u binnen 6 weken uw mening (zienswijze) hierover geven aan de gemeente. Geef hierbij aan waarom u het niet eens bent met het ontwerpbesluit.
 • U ontvangt bericht van de gemeente of u de vergunning krijgt.

Melding doen

 • Doe de melding minimaal 4 weken voordat u start met uw activiteiten.
 • De melding Activiteitenbesluit kunt u online doen via het Omgevingsloket
 • De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van uw melding.
 • Als uw melding niet compleet is, kan de gemeente u om aanvullende informatie vragen.

Reactie van de gemeente

Gewone aanvraag

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Ingewikkelde aanvraag

 • Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Melding

4 weken na uw melding kunt u aan uw activiteiten beginnen.

Heeft u gevonden wat u zocht?