De gemeente is verantwoordelijk voor een groot deel van het onderhoud van park- en straatmeubilair in de openbare ruimte. Een aantal gebieden zijn in beheer bij het GNR en bij Staatbosbeheer. 

Wanneer?

Het schoonmaken van het meubilair wordt volgens een plan één keer per twee jaar uitgevoerd. Reparaties en vervanging van kapot meubilair wordt één keer per jaar in de maand oktober uitgevoerd. Het kapotte straatmeubilair wordt in kaar gebracht door een controle die wordt uitgevoerd in juli en augustus. 

Melden

U kunt onveilige situaties doorgeven via een Melding openbare ruimte. Deze worden dan met spoed aangepakt. Het kan zijn dat het meubilair tijdelijk verwijderd wordt. Vervanging vindt volgens de planning plaats in de maand oktober.