U kunt een ontheffing aanvragen voor:

  • Parkeren in de parkeerschijfzone (blauwe zone) in het Oude Dorp;
  • Laden en lossen in voetgangersgebied;
  • Rijden van en naar eigen terrein in voetgangersgebied.

Ontheffing aanvragen

Als u een aanvraag indient, zorg er dan voor dat u de datum, uw naam, adres en kenteken van de auto op het aanvraagformulier schrijft. Zorg ook voor een kopie (of scan) van het kentekenbewijs. Heeft u een lease-auto? Zorg dan voor een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat u het motorvoertuig gebruikt.

Online aanvragen

DigiD linkOnline een parkeerontheffing aanvragen

Schriftelijk aanvragen

U kunt de ontheffing ook schriftelijk aanvragen. Stuur het aanvraagformulier Parkeerontheffing blauwe zone (PDF) naar:

Gemeente Huizen
Team Verkeer en Vervoer
Postbus 5
1270 AA Huizen

Voorwaarden

  • Ontheffing is alleen mogelijk voor bewoners in de blauwe zone en in het voetgangersgebied van het Oude Dorp. 
  • U kunt ontheffing aanvragen als u als bewoner van het stuk grond staat ingeschreven en geen parkeergelegenheid op eigen terrein heeft en dit ook niet kan aanleggen. 
  • Ontheffing is alleen mogelijk voor een motorvoertuig met meer dan twee wielen. 
  • Er wordt één ontheffing per perceel verstrekt. 

Beslissingstijd en tarieven

Beslissing gemeente

De gemeente beslist binnen acht weken over uw aanvraag. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, dan kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen. Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. 

Tarieven

TariefsoortTarief 2024
Eerste aanvraag, het eerste jaar€ 53,30
Verlenging, voor een jaar€ 26,60
Tijdelijke ontheffing€ 26,60

De tarieven worden elk kalenderjaar opnieuw vastgesteld. Ontheffingen worden jaarlijks automatisch verlengd. 

Wijziging kenteken doorgeven

Online wijziging doorgeven

DigiD linkOnline wijziging kenteken doorgeven

Schriftelijk wijziging doorgeven

Vermeld in de brief uw oude én nieuwe kentekenen.

Gemeente huizen
Team Verkeer en Vervoer
Postbus 5
1270 AA Huizen

Contact

U kunt contact opnemen met het Team Verkeer en Vervoer via telefoonnummer 14 035 of via e-mailadres: gemeente@huizen.nl.